Grad Slatina je sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „EPIcentar Sequoia Slatina“.

Projektom  se želi osigurati revitalizacija zapuštenog zaštićenog parka i rijetkog stabla mamutovca te prenamjenom nekorištenih objekata u turističku infrastrukturu kvalitetnom promocijom privući što više posjetitelja u kontinentalni dio Hrvatske.

U sklopu projekta između ostaloga predviđena je i izrada Akcijskog plana za upravljanje posjetiteljima, vrijednosti 75.000,00 kuna. Nakon provedenog natječaja, izrada istog povjerena je Visokoj školi Virovitica, odnosno njenom Odjelu za turizam.

Akcijskim planom izraditi će se smjernice za praćenje broja posjetitelja, usmjeravanje posjetitelja na prirodne znamenitosti i sadržaje posjetiteljsko-interpretacijskog centra i sve to kako bi saznali što više informacija o prirodnoj baštini uz osiguravanje što boljeg doživljaja. Isto tako Akcijski plan će obuhvaćati naputke o sustavnom praćenju i evidenciji posjetitelja, kao i formiranju baze posjetitelja. Osim načina evidentiranja, plan upravljanja posjetiteljima obuhvatiti će i razradu daljnje sadržajne ponude Centra u cilju privlačenja novih posjetitelja i turista.

Navedena suradnja Grada Slatine i Visoke škole Virovitica još jednom je potvrdila predanost Visoke škole da bude jedan od neizostavnih dionika pri planiranju i razvoju turističke ponude naše županije u uskoj suradnji sa svim jedinicama lokalne samouprave i uprave te drugim ustanovama i tijelima kojima je u interesu razvoj i bolje pozicioniranje županije Virovitičko-podravske kao poželjne turističke destinacije u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Odjel za turizam

Visoka škola Virovitica