Podsjećamo sve studente da su prilikom upisa dobili svoje Office 365 korisničke račune te molimo da ih se koristi u budućoj komunikaciji sa Visokom školom Virovitica.