Direktorica turističkog ureda Turističke zajednice grada Osijeka Tajana Rogulja, dipl.oec i stručna suradnica Dalia Škrget, struč.spec.oec boravile su u radnim posjetu Visokoj školi Virovitica gdje su im domaćini bili članovi Odjela za turizam doc.dr.sc. Dejan Tubić,v.pred, Božidar Jaković, mag.oec.,v.pred i pročelnik Odjela Rikard Bakan, mag.oec., v.pred. Povod posjetu bili su razgovori o mogućnosti uspostave suradnje između dvije institucije u smislu razmjene znanja i iskustava, uključivanja studenata u aktivnosti Turističke zajednice grada Osijeka kroz stručnu praksu, volotiranje na raznim manifestacijama i događanjima, gostujuća predavanja te suradnja na budućim projektima vezanim uz razvoj i unaprjeđenje turizma kako na području grada Osijeka tako i u Slavoniji kao cjelovitoj i zaokruženoj turističkoj destinaciji. Valja naglasiti da je stručna suradnica u Turističkom uredu grada Osijeka Dalia Škrget, naša bivša studentica na preddiplomskom studiju Menadžmenta ruralnog turizma te na diplomskom stručnom specijalističkom studiju Destinacijski menadžment, a kako je i naglasila gđa. Tajana Rogulja, znanja i vještine stečene na našoj školi mlada kolegica potvrđuje u svakodnevnome radu i aktivnostima Turističkog ureda. Stoga je i jedan od zaključaka ovoga radnog sastanka kako studente Visoke škole Virovitica, već od samih početaka njihova studiranja valja uključivati u rad i aktivnosti destinacijskih menadžment organizacija. Turistički ured TZ grada Osijeka, kako to i potvrđuje njegova direktorica, zainteresirana je da se kao partner i suradnik pojavljuje u svim aktivnostima vezanim za unaprjeđenje praktičnih znanja i nastavnog procesa naših studenata ali i kao dionik u budućim projektima unaprijeđenja turizma na području Slavonije i Baranje.

Odjel za turizam

Visoka škola Virovitica