Za III upisni rok preostalo je slobodnih mjesta kako slijedi:

Informatički menadžment 12
Menadžment ruralnog turizma 10
Poduzetništvo 4
Programsko inženjerstvo 1
Telekomunikacije i informatika 12

 

Upisi će se provesti prema sljedećem rasporedu:

  III. upisni rok
PODNOŠENJE PRIJAVA 22. do 26. 10. 2020.
OBJAVA PRIVREMENIH RANG-LISTA 27. 10. 2020.
PODNOŠENJE PRIGOVORA 28. 10. 2020.
OBJAVA KONAČNIH RANG-LISTA 29. 10. 2020.
 UPISI 29. 10. 2020.

 

Kao kriterij vrednovanja uvjeta upisa na preddiplomske stručne studije utvrđuje se bodovanje na sljedeći način:

1.Uspjeh ostvaren tijekom 4 razreda srednje škole – 30 % bodova

2. Uspjeh ostvaren na državnoj maturi – 60 % bodova, i to:

Hrvatski jezik – 20 % bodova

Matematika – 20 % bodova

Strani jezik – 20 % bodova

3. Dodatna postignuća (prva 3 mjesta na državnom natjecanju u Republici Hrvatskoj, sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi, kategorizacija sportaša) – 10 % bodova.

Za potrebe upisa na preddiplomske stručne studije ispiti obveznog dijela državne mature polažu se na osnovnoj (B) razini. Rezultat postignut na višoj razini (A) preračunava se u osnovnu (B) razinu množenjem s koeficijentom 1,6.

Obveza polaganja ispita državne mature ne odnosi se na kandidate koji su završili najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine te na kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske.

Pristupnici koji su konkurirali za upis na preddiplomske stručne studije Visoke škole Virovitica putem sustava NISpVU vrednuju se temeljem bodova dodijeljenih u sustavu.

PRIJAVA

Pristupnici državljani Republike Hrvatske za prijavu su dužni priložiti sljedeće dokumente te poslati skenirano ili u obliku fotografije na e-mail: upisi@vsmti.hr

– svjedodžbu o državnoj maturi za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja, odnosno potvrdu o položenom ispitima državne mature za sve ostale pristupnike (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika)

– svjedodžbe sva 4 razreda srednje škole (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika)

– dokaz o ostvarenim dodatnim postignućima (ukoliko su ostvareni i boduju se)

– potvrdu o plaćenim troškovima prijave i razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna (uplaćuje se na žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha: troškovi prijave i razredbenog postupka – ime i prezime pristupnika)

Pristupnici državljani Republike Hrvatske koji su konkurirali za upis na preddiplomske stručne studije Visoke škole Virovitica putem sustava NISpVU dužni su priložiti:

potvrdu o plaćenim troškovima prijave i razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna (uplaćuje se na žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha: troškovi prijave i razredbenog postupka – ime i prezime pristupnika)

UPISI

Pristupnici državljani Republike Hrvatske za upis su dužni preuzeti sljedeću dokumentaciju, ispuniti i potpisati te poslati skenirano ili u obliku fotografije na e-mail: upisi@vsmti.hr

prijavni obrazac

matični list

statistički obrazac

izjava, prvo studiranje

privola, zaštita osobnih podataka

– ugovor o studiranju

                   ugovor A – za pristupnike koji nisu prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini studija i ne plaćaju školarinu ili

                   ugovor B1 – za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini studija te školarinu plaćaju odjednom ili

                  ugovor B2 i Zamolba za obročno plaćanje školarine – za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini studija te školarinu plaćaju u ratama

– svjedodžbu o završnome radu/ispitu (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika)

– svjedodžbu o državnoj maturi za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja, odnosno potvrdu o položenom ispitima državne mature za sve ostale pristupnike (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika)

– jednu fotografiju (3×5 cm)

– uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kn (uplaćuje se na žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha: troškovi upisa – ime i prezime pristupnika).

– dokaz o plaćenim troškovima školarine u iznosu od 7.500,00 kn (ako se školarina plaća odjednom) ili dokaz o plaćenoj prvoj rati školarine u iznosu od 1.250,00 kn (ako se školarina plaća u ratama), uplaćuje se na žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha: školarina – ime i prezime pristupnika) – samo za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini te su dužni platiti školarinu u ukupnom iznosu od 7.500,00 kn

– dokaz o plaćenim troškovima osiguranja studenata od nesretnog slučaja (0-24 sata) u iznosu od 30,00 kn (uplaćuje se na žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha: troškovi osiguranja – ime i prezime pristupnika).

Sve prethodno navedene dokumente, studenti koji ostvare pravo upisa dužni su poslati i poštom najkasnije do 06. studenog 2020. godine na adresu: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, svrha: upis u prvu godinu studija.

Svi dokumenti šalju se poštom u jednom primjerku osim ugovora o studiranju koji se šalje u 3 primjerka.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti na telefon 033/492-262 ili putem e-maila: referada@vsmti.hr .

Studentska referada