Konačna rang-lista na 3. upisnom roku za upise u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2020./20201. :

Broj prijave OIB kandidata Studij Bodovi iz škole Bodovi s državne mature Bodovi ukupno Pravo na upis
1 58189471438 Elektrotehnika 235.65 360.00 595.65 DA
3 02870202807 Poduzetništvo 225.00 315.00 540.00 DA
4 81094451441 Elektrotehnika 223.65 250.00 473.65 DA
2 44573675976 Informatički menadžment 228.15 210.00 438.15 DA

Virovitica, 29.listopada 2020. godine

Povjerenstvo za upise

Edita Tolušić, dipl.iur., univ.spec.admin.publ., predsjednica