Privremene rang liste na II. upisnom roku za upise u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta u akademskoj godini 2020./2021. možete pogledati ovdje.

Prigovori na privremene liste mogu se podnijeti danas od 13:00 do 16:00 sati na e-mail: irena.bosnic@vsmti.hr.

Visoka škola Virovitica