Konačne rang liste i popise kandidata koji su na drugom upisnom roku ostvarili pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta u akademskoj godini 2020./2021. možete pogledati ovdje:

Upisi će se održati  on-line dana 27. studenog 2020. na način opisan na sljedećem linku: https://vsmti.hr/2020/11/17/upisi-u-1-godinu-specijalistickog-diplomskog-strucnog-studija-u-ak-god-2020-21-drugi-upisni-rok/

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti na telefon 033/492-262 ili putem e-maila: referada@vsmti.hr .

Studentska referada