Dana 22. siječnja 2021. godine, u okviru kolegija Investicijski menadžment i Investicijski menadžment u turizmu, Dubravka Jurković struč.spec.oec. iz Zagrebačke banke je održala gostujuće on-line predavanje na temu „Investicijski fondovi, investicijski savjet i profil rizičnosti“. Predavanje je bilo namijenjeno studentima 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, na smjeru Menadžment malih i srednjih poduzeća i Destinacijski menadžment. Uz studente, na predavanju je bila prisutna predmetna nastavnica Željka Kadlec, univ.spec.oec., v.pred.. Predavanje je bilo tematski usmjereno na predstavljanje investicijskih fondova koje nudi Zagrebačka banka, uz iznošenje specifičnosti svakog fonda  i njegove prednosti, s čime se teoretski dio na predavanjima mogao povezati s konkretnim primjerom. Nakon toga predstavljena je nova usluga investicijskog savjeta i definiranja profila rizičnosti pojedinog investitora na kojemu se temelji odluka o investiranju. Predavanje je bilo iznimno zanimljivo i koristilo je studentima u stjecanju novih znanja.

Odjel za ekonomiju

Visoka škola Virovitica