U četvrtak,  21. siječnja 2021. godine gostujuće on-line predavanje održala je doc.dr.sc. Marina Gregorić sa Sveučilišta Sjever na temu Održivi razvoj turističke destinacije i posebni oblici turizma. Predavanje je bilo namijenjeno studentima 1. i 2. specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjera Destinacijski menadžment. Uz studente, na predavanju su bili prisutni doc.dr.sc. Dejan Tubić, v.pred., prodekan za razvoj i Rikard Bakan, mag.oec., v.pred., pročelnik Odjela za turizam.

Predavanje doc.dr.sc. Marine Gregorić bilo je tematski usmjereno na analizu indeksa konkurentnosti održivog turizma i turizma u vrijeme pandemije COVID-19. Kroz daljnji tijek predavanja tematika je usmjerena na analizu preduvjeta razvoja destinacije održivog turizma te povezanost posebnih oblika turizma i održivosti. Nakon toga, prikazani su primjeri održivih/neodrživih destinacija u svijetu i Hrvatskoj.

Odjel za turizam

Visoka škola Virovitica