Kategorizacija radova

Kategorizacija radova 2017-11-17T14:49:09+00:00

Autori svoje radove mogu prijaviti unutar određenog tematskog područja koja obuhvaćaju:

 1. Suvremene menadžerske procese
 2. Ekonomski razvoj i sustave
 3. Nove trendove gospodarstva
 4. Globalizacijske procese i izazove današnjice
 5. Aktualnosti iz svijeta poduzetništva
 6. Marketinške aktivnosti
 7. Računovodstvo, financije i poreze
 8. Informacijsko-komunikacijske tehnologije
 9. Inovativnost i kreativnost
 10. Međunarodnu integraciju i trendove u poslovanju
 11. Poslovnu administraciju i pravne aktivnosti u menadžmentu
 12. Primjenu matematike i statistike u ekonomiji.

Radovi u časopisu „Praktični menadžment“ mogu biti kategorizirani kao pregledni i stručni rad čija pojašnjenja se nalaze nadalje u tekstu ili mogu biti objavljeni bez kategorizacije  jer ne sadrže elemente tih dvaju kategorija. Pri tome moraju donositi  važne informacije o stanju iz prakse i novosti iz tematskih područja uz popularizaciju struke.

 • pregledni rad – sadrži cjeloviti prikaz određenog problema o kome postoje već objavljene znanstvene informacije i rezultati znanstvenog istraživanja koji su u radu prikazani, analizirani i sintetizirani na nov način, pri čemu je posebna pozornost  posvećena preglednoj i kritičkoj ocjeni postojećih informacija, spoznaja i rezultata istraživanja, uz navođenje cjelovitog pregleda literature o tretiranoj materiji.
 • stručni rad – sadrži korisne priloge iz struke i za struku, pri čemu se radi prenošenja informacija opisuju tuđi rezultati ili se opisuje primjena rezultata koji su već negdje primijenjeni. Stručni rad ne sadrži originalne rezultate niti izvorne informacije i spoznaje, a njegovo je težište na primjeni poznatih spoznaja te širenju i praktičnoj primjeni postojećih spoznaja.