Poziv za prijavu rada

Poziv za prijavu rada 2017-11-17T14:51:59+00:00

NAPOMENA: S obzirom na broj pristiglih radova u procesu obrade u nemogućnosti smo recenzirati i objaviti novo pristigle radove prije veljače 2018. godine.


U ime Uredništva zadovoljstvo nam je objaviti Poziv za radove radi objave u časopisu Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (VŠMTI). Predviđene teme obuhvaćaju područja ekonomske i gospodarske prakse, poglavito one koje se bave problematikom razumijevanjem suvremenih menadžerskih procesa. S obzirom na univerzalnu primjenjivost menadžmenta, časopis se bavi i onim temama koje su povezane s problematikom interdisciplinarnog pristupa suvremenim menadžerskim procesima i otvoren je za radove čija tematika pripada širem području društvenih znanosti.

Nadamo se da ćete u ovom prostoru pronaći područje interesa kojim se bavite i da ćete na taj način sudjelovati u izradi stručnog časopisa VŠMTI sa željom da ono bude mjesto pozitivne sinergije i razmjene ideja i promišljanja.

Svrha časopisa je upoznavanje široke javnosti s novostima iz navedenih područja i popularizacija struke. Časopis se bavi općom problematikom menadžmenta u svim vrstama organizacija.

Časopis se sastoji od dva dijela.

Prvi dio sadrži radove iz područja ekonomske i gospodarske prakse koji podliježu slijepoj recenziji i kategoriziraju se na prijedlog recezenata na sljedeći način:

Radovi u časopisu „Praktični menadžment“ mogu biti kategorizirani kao pregledni i stručni rad čija pojašnjenja se nalaze nadalje u tekstu ili mogu biti objavljeni bez kategorizacije  jer ne sadrže elemente tih dvaju kategorija. Pri tome moraju donositi  važne informacije o stanju iz prakse i novosti iz tematskih područja uz popularizaciju struke.

  • pregledni rad – sadrži cjeloviti prikaz određenog problema o kome postoje već objavljene znanstvene informacije i rezultati znanstvenog istraživanja koji su u radu prikazani, analizirani i sintetizirani na nov način, pri čemu je posebna pozornost  posvećena preglednoj i kritičkoj ocjeni postojećih informacija, spoznaja i rezultata istraživanja, uz navođenje cjelovitog pregleda literature o tretiranoj materiji.
  • stručni rad – sadrži korisne priloge iz struke i za struku, pri čemu se radi prenošenja informacija opisuju tuđi rezultati ili se opisuje primjena rezultata koji su već negdje primijenjeni. Stručni rad ne sadrži originalne rezultate niti izvorne informacije i spoznaje, a njegovo je težište na primjeni poznatih spoznaja te širenju i praktičnoj primjeni postojećih spoznaja.

Drugi dio uključuje objavljivanje kolumni aktualnih osoba iz realnog sektora. Stoga se pozivaju  autori i čitatelji da podijele svoje ideje i sugestije iz života i rada menadžerske struke. Vaše mišljenje nam je od iznimne važnosti i svakako doprinosi razvoju i poboljšanju kvalitete časopisa „Praktični menadžment“.

Ovako definiranim sadržajem nadamo se produbiti formalnu i neformalnu razmjenu ideja i razmišljanja, suradnju i pri tome razviti mrežu povezivanja stručnjaka iz navedenog područja.

UREDNIŠTVO ČASOPISA