Poštovani autori,

pozivamo Vas da prijavite svoje radove za stručni časopis „ET²eR – ekonomija, turizam, telekomunikacija i računarstvo”. Časopis obuhvaća teme iz područja ekonomije, s posebnim naglaskom na poduzetništvo i menadžment, turizma, kao i teme iz domene informacijskih i komunikacijskih tehnologija te računalnog programiranja. Također, ohrabrujemo svaki interdisciplinarni pristup.

Tematska područja časopisa obuhvaćaju, ali nisu ograničena na:

 • Opća ekonomija, makroekonomija i mikroekonomija
 • Ekonomski razvoj
 • Suvremeni menadžerski procesi
 • Poduzetništvo, inovativnost i kreativnost
 • Marketing i poslovna komunikacija
 • Računovodstvo, financije i porezi
 • Međunarodna ekonomija i međunarodne integracije
 • Pravni aspekti menadžmenta i poduzetništva
 • Primjena matematike i statistike u ekonomiji
 • Suvremeni trendovi u turizmu
 • Turistički razvoj i institucionalna podrška razvoju turizmu
 • Turizam posebnih interesa
 • Ruralni oblici turizma
 • Ekonomija doživljaja
 • Interesna udruživanja u turizmu
 • Marketing u turizmu
 • Destinacijski menadžment
 • Interpretacija kulturne i prirodne baštine
 • Zaštita okoliša i održivi razvoj
 • Upravljanje ljudskim potencijalima u turizmu
 • Informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • Arhitektura informacijskih sustava
 • Programsko inženjerstvo, programski jezici i tehnologije
 • Nove paradigme u razvoju softvera
 • Odabrana programska rješenja
 • Internet stvari (IoT)
 • Nove telekomunikacijske tehnologije i mreže novih generacija
 • Upravljanje telekomunikacijskom mrežom
 • Performanse mreže i kvaliteta usluge
 • Računarstvo u „oblaku“
 • E-sustavi i rješenja u javnoj upravi
 • Operacijski sustavi

Časopis „ET²eR“ namijenjen je svima koji žele dati doprinos poticanju i razvijanju primijenjene stručne djelatnosti. Svrha časopisa je upoznavanje stručnjaka i šire javnosti s novostima iz navedenih područja i popularizacija struke. Stoga ohrabrujemo sve potencijalne autore da prijave svoje radove za objavu u časopisu.

Časopis se objavljuje u digitalnom obliku na web stranici Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Časopis izlazi dva puta godišnje (lipanj-studeni). Rokovi za zaprimanje novih radova su sljedeći:

 • za radove koji će biti objavljeni u lipnju krajnji rok dostave je 01. svibanj tekuće godine,
 • za radove koji će biti objavljeni u studenom krajnji rok dostave je 01. listopad tekuće godine.

Radovi se dostavljaju u elektroničkom obliku na e-mail urednik@vsmti.hr

Potvrdu o primitku rada i njegovom prihvaćanju od strane uredništva dobit ćete u narednih mjesec dana nakon što rad pošaljete. Radovi prihvaćeni od strane uredništva bit će upućeni u daljnji postupak anonimne recenzije. Pozitivno recenzirani radovi objavljivat će se po principu first in, first out, a u časopisu će biti poredani po kategorijama navedenim u naslovu časopisa.

Kotizacija za objavu pozitivno recenziranog rada iznosi 450,00 kn. Ovaj iznos uplaćuje se tek nakon dobivene pozitivne recenzije, a prije objave rada. Sve informacije o plaćanju autori će dobiti zajedno s informacijom o konačnom prihvaćanju recenziranog rada.

Za više informacija posjetite službenu stranicu časopisa:

https://www.vsmti.hr/eter/

Za sva dodatna pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju. Upite možete slati na e-mail: urednik@vsmti.hr

Veselimo se budućoj suradnji!

S poštovanjem!