Upute autorima

Upute autorima 2017-11-15T20:04:29+00:00

Uredništvo prima neobjavljene radove na hrvatskom ili engleskom jeziku. Radovi se dostavljaju u papirnatom obliku (u tri primjerka, poštom) ili elektroničkom obliku (e-mail).

Uredništvo pridržava pravo prilagodbe rada općim pravilima uređivanja časopisa i standardu hrvatskog jezika. Rukopisi se ne vraćaju.

Radovi se šalju u elektorničkom obliku na e-mail: urednik@vsmti.hr

Za dodatne informacije možete se obratiti na navedeni mail.

Pristigli radovi podliježu dvostrukoj slijepoj recenziji.

NAPOMINJEMO DA RADOVI KOJI NISU NAPISANI PREMA NAVEDENIM UPUTAMA NEĆE BITI PRIHVAĆENI ZA OBJAVU U ČASOPISU.

Upute za pisanje radova možete pogledati ovdje.