Uredništvo prima neobjavljene radove na hrvatskom i/ili engleskom jeziku (ukoliko hrvatski jezik nije materinji autori su dužni poslati rad i na svom materinjem jeziku i engleskom jeziku, engleska verzija će biti objavljena u časopisu).

Uredništvo pridržava pravo prilagodbe rada općim pravilima uređivanja časopisa i standardu hrvatskog jezika.

Radovi se šalju u elektorničkom obliku na e-mail: urednik@vsmti.hr

Za dodatne informacije možete se obratiti na navedeni mail.

Pristigli radovi podliježu slijepoj recenziji.

NAPOMINJEMO DA RADOVI KOJI NISU NAPISANI PREMA NAVEDENIM UPUTAMA NEĆE BITI PRIHVAĆENI ZA OBJAVU U ČASOPISU.

Upute za izradu radova:

ET²eR_Upute za izradu radova

ET²eR _Instructions for authors

Obavezni obrazac:

ET²eR _Privola autora za korištenje osobnih podataka/Izjava o autorstvu rada

ET²eR_Authors approval for use of personal data/Statement of authorship

Obrazac recenzije rada:

ET2eR_Obrazac recenzije rada

ET2eR_Paper Review Form