Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova i robe projekta “Izgradnja i opremanje Studentskog doma Virovitica” . Rok za dostavu ponuda je 28. lipnja 2016. godine. Dokumentacija za javnu nabavu zajedno s troškovnicima objavljena je dana 06. lipnja 2016. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (Broj objave: 2016/S 002-0012194). Upute za izradu ponuda, odnosno dokumentaciju za nadmetanje također možete preuzeti ovdje.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici provodi otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluge implementacije sustava za e-učenje u sklopu projekta “Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim programima poduzetništva”. Rok za dostavu ponuda je 23. listopada 2015. godine. Sukladno čl. 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13) objavljen je zajedno s dokumentacijom za nadmetanje  30. rujna 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave (Broj objave: 2015/S 002-0031803). Upute za izradu ponuda, odnosno dokumentaciju za nadmetanje također možete preuzeti ovdje.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici provodi otvoreni postupak javne nabave za nabavu opreme u sklopu projekta “Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim programima poduzetništva”. Rok za dostavu ponuda je 24. kolovoz 2015. godine. Sukladno čl. 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13) objavljen je zajedno s dokumentacijom za nadmetanje  30. srpnja 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave (Broj objave: 2015/S 002-0027066). Upute za izradu ponuda, odnosno dokumentaciju za nadmetanje također možete preuzeti ovdje.

Temeljem članka 31. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13, 143/13, 13/14, u daljnjem tekstu: ZJN), u postupku javne nabave  opreme u sklopu projekta “Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim programima poduzetništva” , EV. broj 01/15, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave 30.srpnja 2015. pod brojem:2015/S 002-0027066, donose se dodane informacije i pojašnjenja uz Dokumentaciju za nadmetanje u postupku javne nabave opreme u sklopu projekta “Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim programima poduzetništva” , EV. broj 01/15 koje možete preuzeti ovdje.

Visoka škola Virovitica


Izmijenjenu i nadopunjenu dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu prirodnim plinom možete preuzeti ovdje. Rok za dostavu ponuda je produžen do 10. prosinca 2013. godine. Sukladno čl. 56. Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 90/11 i 83/13) izmjena je objavljena zajedno s dokumentacijom za nadmetanje 26. studenog 2013. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave (Broj objave:2013/S 014-0097230).

Temeljem članka 31. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13, u daljnjem tekstu: ZJN), u postupku javne nabave prirodnog plina za 2014. godinu, Ev. broj 02/2013, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15. studenoga 2013. pod brojem: 2013/S 002-0094327, donose se dodatne informacije i pojašnjenja uz Dokumentaciju za nadmetanje u postupku javne nabave prirodnog plina za 2014. godinu, EV. BR. 2/2013 koje možete preuzeti ovdje.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici provodi otvoreni postupak javne nabave za opskrbu prirodnim plinom. Rok za dostavu ponuda je 06. prosinca 2013. godine. Sukladno čl. 56. Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 90/11 i 83/13) objavljen je zajedno s dokumentacijom za nadmetanje 15. studenog 2013. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave (Broj objave:2013/S 002-0094327). Upute za izradu ponuda, odnosno dokumentaciju za nadmetanje također možete preuzeti ovdje.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici provodi otvoreni postupak javne nabave za opskrbu prirodnim plinom. Rok za dostavu ponuda je 13. prosinca 2012. godine. Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) objavljen je zajedno s dokumentacijom za nadmetanje 22. studenoga 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave (Broj objave: 2012/S 002-0083497). Upute za izradu ponuda, odnosno dokumentaciju za nadmetanje također možete preuzeti ovdje.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za opskrbu električne energije. Rok za dostavu ponuda je 24. veljače 2012. godine. Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11.) objava je zajedno s dokumentacijom za nadmetanje 02. veljače 2012. godine poslana Elektroničkom oglasniku javne nabave na objavljivanje. Upute za izradu ponuda, odnosno dokumentaciju za nadmetanje također možete preuzeti ovdje.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici