Temeljem članka 28. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16),članka 6. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), a u svezi članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.,85/15.) Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2019. godini. Registar možete pogledati na linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Temeljem članka 28. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16),članka 6. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), a u svezi članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.,85/15.) Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2018. godini. Registar možete pogledati ovdje.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Temeljem članka 28. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16),članka 6. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), a u svezi članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.,85/15.) Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2017. godini. Registar možete pogledati ovdje.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Temeljem članka 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11.,83/13.,143/13.,13/14.), a u svezi članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine  broj 25/13., 85/15.) Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2016. godini. Registar možete pogledati ovdje.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Temeljem članka 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11.,83/13.,143/13.,13/14.), a u svezi članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine  broj 25/13., 85/15.) Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2015. godini. Registar možete pogledati ovdje.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Temeljem članka 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.), a u svezi članka 10. stavka 1. točke 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine  broj 25/13.) Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje da u 2014. godini nije sklopila niti jedan ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma.

Visoka škola Virovitica

Temeljem članka 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11., 83/13. i 143/13.), a u svezi članka 10. stavka 1. točke 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine  broj 25/13.) Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje da u 2013. godini nije sklopila niti jedan ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Temeljem članka 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11.), a u svezi članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine  broj 172/03., 144/10., 37/11. i 77/11.) Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2012. godini. Registar možete pogledati ovdje.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine (KLASA: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2) zadužuju se sva tijela javne vlasti, koja to svojstvo imaju prema odredbi članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03. i 144/10.), a koja su dužna postupati prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 110/07. i 125/08.), da dosljedno i ažurno postupaju prema odredbi članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.  Istim Zaključkom propisana je dužnost tijela javne vlasti da podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazuju prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te ih objavljuju na svojim internetskim stranicama. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici za 2011. godinu možete pogledati ovdje.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici