Mentorske grupe

Mentorske grupe2017-11-08T22:07:38+00:00
Voditelji mentorskih grupa u akademskoj godini 2017./2018.
STUDIJSKI PROGRAM
STUDIJSKA GODINA
1. godina 2. godina 3. godina
Informatički menadžment IM-2: Maja Resner IM-3: Željka Kadlec
Menadžment ruralnog turizma MRT-1: Juraj Randelj  MRT-2: Božidar Jaković MRT-3: Rikard Bakan
Poduzetništvo usluga POD-1: Ivana Vidak  POD-2: Damir Ribić
Računarstvo