Mentori na završnom radu

Mentori na završnom radu 2017-11-08T21:08:26+00:00

Mentor na završnom radu može biti samo zaposlenik Visoke škole Virovitica izabran u nastavno ili znanstveno – nastavno zvanje:

 1. dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.
 2. dr.sc. Anita Prelas Kovačević, v.pred.
 3. mr.sc. Neven Garača, v.pred.
 4. mr.sc. Damir Vuk, v.pred.
 5. Rikard Bakan, mag.oec., v.pred.
 6. dr.sc. Dejan Tubić, pred.
 7. dr.sc. Zrinka Blažević Bognar, v.pred.
 8. dr.sc. Irena Bosnić, v.pred.
 9. Marijana Špoljarić, prof., pred.
 10. Ivan Heđi, dipl. ing., pred.
 11. Mladena Bedeković, univ.spec. oec., pred.
 12. Božidar Jaković, mag.oec.,pred.
 13. Ivana Vidak, dipl.bibl. i prof., pred.
 14. Enes Ciriković, dipl.ing., pred.
 15. mr.sc. Damir Ribić, pred.
 16. Željka Kadlec, univ.spec.oec., pred.