Povjerenstvo za završni rad Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici čine:

  1. Mladena Bedeković, univ.spec.oec., v.pred., pročelnica Odjela za ekonomiju – predsjednica
  2. Ivan Heđi, dipl.ing., v.pred., pročelnik Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije – član
  3. dr. sc. Dejan Tubić, v.pred., pročelnik Odjela za turizam – član
  4. Marija Klipa, dipl. iur. – tajnica
  5. Enes Ciriković, dipl.ing., pred. – zamjenik tajnice.