Povjerenstvo za završni rad Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici čine:

  1. Mladena Bedekovićuniv.spec.oec., v.pred., pročelnica Odjela za ekonomiju – predsjednica
  2. Ivan Heđidipl.ing., v.pred., pročelnik Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije – član
  3. Rikard Bakan, mag.oec., v.pred., pročelnik Odjela za turizam – član
  4. Marija Klipadipl. iur. – tajnica 
  5. Enes Ciriković, dipl.ing., pred– zamjenik tajnice