Povjerenstvo za završni rad

Povjerenstvo za završni rad2018-03-28T10:21:33+00:00

Povjerenstvo za završni rad Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici čine:

  1.  Ivan Heđi, dipl.ing., pred., predsjednik
  2. Mladena Bedeković, univ.spec.oec., v.pred., članica
  3.  dr.sc. Dejan Tubić, pred., član
  4.  Marija Klipa, dipl.iur., tajnica
  5. Enes Ciriković, dipl.ing., pred., zamjenik tajnice