Termini konzultacija

Termini konzultacija2018-03-28T14:55:09+00:00
IME I PREZIME ZVANJE TERMIN KONZULTACIJA KABINET
TERMINI KONZULTACIJA VANJSKIH SURADNIKA
pola sata prije i pola sata nakon održavanja nastave u kabinetu nastavnika/asistenta
dr.sc. Oliver Jukić
profesor visoke škole
ponedjeljak 13.00-14.00 h
2-02
mr.sc. Neven Garača
viši predavač
četvrtak 15.00-17.00 h
2-01
dr.sc. Anita Prelas Kovačević
viši predavač
utorak, 10.00-11.00 h
1-19
Rikard Bakan, mag.oec.
viši predavač
srijeda 15.00-16.00 h
2-14
mr.sc. Damir Ribić
viši predavač
ponedjeljak 13.00-15.00 h
2-17
dr.sc. Irena Bosnić
viši predavač
utorkom 16.00-17.00 h
2-03
dr.sc. Zrinka Blažević
viši predavač
srijeda 12.00-14.00 h
2-13
mr.sc. Vesna Vučemilović
viši predavač
utorak 11.00-13.00 h
1-03
dr.sc. Dejan Tubić
predavač
utorak 13.00-14.00 h
2-16
Marijana Špoljarić, prof.
viši predavač
ponedjeljak 15.00-16.00 h
1-17
Ivan Heđi, dipl.ing.
viši predavač
utorak 14.00-15.00 h
2-24
Mladena Bedeković, univ.spec..oec.
viši predavač
srijeda 14.00-15.00 h
2-13
Božidar Jaković, mag.oec.
predavač
utorak 12.00-13.00 h
četvrtak 13.00 – 14.00 h
2-14
Ivana Vidak, prof. i dipl.bibl.
predavač
srijeda 13.00-14.00 h
1-14
Enes Ciriković, dipl.ing.
predavač
utorak 12.00-13.00 h
1-16
Željka Kadlec, univ.spec.oec.
predavač
utorak 12.00-13.00 h
1-03
Ivan Špeh, mag.ing.el.
asistent
četvrtak 13.00-14.00 h
2-23
Juraj Randelj, mag.oec.
asistent
četvrtak 13.00-14.00 h
2-17
Maja Resner, prof.
asistent
ponedjeljak 13.00-14.00 h
1-12
Nikolina Pleša Puljić, mag.oec.
asistent
četvrtak 13.00-15.00 h
1-12
Marko Hajba, mag.math.
asistent
ponedjeljak 15.00-16.00 h
1-17
Antonio Šarabok, mag.ing.comp.
asistent
četvrtak 10.00-11.00 h
2-23