Termini konzultacija

Termini konzultacija2018-10-18T11:24:06+00:00

Ime i prezime

Zvanje

Termin konzultacija

Kabinet

dr.sc. Oliver Jukić profesor visoke škole ponedjeljak 13:00-14:00 h 2-02
mr.sc. Neven Garača viši predavač četvrtak 15:00-17:00 h 2-01
dr.sc. Anita Prelas Kovačević profesor visoke škole ponedjeljak 12:00-13:00 h 1-19
Rikard Bakan, mag. oec. viši predavač srijeda 15:30-16:30 h 2-14
mr. sc. Damir Ribić viši predavač ponedjeljak 13:00–15:00 h 1-07
dr.sc. Irena Bosnić viši predavač utorak 16:00 – 17:00 h 2-03
dr.sc. Zrinka Blažević-Bognar viši predavač srijeda 12:00 – 14:00 h 1-04
dr. sc. Dejan Tubić predavač utorak 13:00 -14:00 h 2-16
Marijana Špoljarić, mag.educ.math.et inf. viši predavač srijeda 09:00–10:00 h 1-17
Ivan Heđi, dipl.ing. viši predavač utorak 14:00-15:00 h 2-24
Mladena Bedeković, univ.spec.oec. viši predavač ponedjeljak 13:00-14:00 h 2-13
Božidar Jaković, mag. oec. predavač ponedjeljak 13:00–14:00 h 2-17
Ivana Vidak, prof. i dipl. bibl. predavač srijeda 13:00 -14:00 h 1-14
Enes Ciriković, dipl. ing. predavač utorak 12:00-13:00 h 1-16
Željka Kadlec, univ. spec. oec. predavač četvrtak 10:00-11:00 h 1-03
Ivan Špeh, mag. ing. el. predavač četvrtak 13:00-14:00 h 2-23
Juraj Randelj, mag. oec. asistent utorak 12:00-13:00 h 2-17
Maja Resner, prof. asistent ponedjeljak 13:00–14:00 h 1-12
Nikolina Pleša Puljić, mag. oec. asistent četvrtak 13:00-15:00 h 1-07
Marko Hajba, mag. math. asistent srijeda 09:00–10:00 h 1-17
Antonio Šarabok, mag. ing. comp. asistent četvrtak 10:00-11:00 h 2-23
Dino Dominik Magić,  mag.educ.ang.et fil. asistent Ponedjeljak 12:00 – 13:00 h 1-12
TERMINI KONZULTACIJA VANJSKIH SURADNIKA

pola sata prije i pola sata nakon održavanja nastave u kabinetu nastavnika/asistenta