Adriana Režić, mag.oec.

  • Kontakt: kabinet 2-20
  • e-mail: adriana.rezic@vsmti.hr
  • Konzultacije: pola sata prije i nakon seminarske nastave

Životopis

Adriana Režić rođena je 19. kolovoza 1994. godine u Virovitici. Osnovnu školu završava u Suhopolju, a srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Strukovnoj školi Virovitica, smjer ekonomist. Potom, 2013. godine upisuje preddiplomski sveučilišni studij Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera koji završava 2016. godine obranom završnog rada na temu „Asertivna komunikacija u procesu prodaje“ pod mentorstvom doc.dr.sc. Ljerke Sedlan-König na Katedri za menadžement, organizaciju i poduzetništvo i stječe naziv prvostupnice ekonomije. Iste godine nastavlja obrazovanje na Ekonomskom fakultetu upisujući diplomski sveučilišni studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo. Tijekom studija sudjeluje u raznim aktivnostima na fakultetu, volontira i sudjeluje na natjecanjima vezanima uz pokretanje poslovanja i pisanje poslovnih planova, rast i razvoj poduzeća, osmišljavanje novih turističkih ponuda i sl., na kojima ostvaruje uspjehe. Kao jedna od 10% najuspješnijih studenata završava diplomski studij obranom diplomskog rada „Franšizni modeli poslovanja u Hrvatskoj“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Ivane Barković Bojanić na Katedri na nacionalnu i međunarodnu ekonomiju ocjenom izvrstan u srpnju 2018. godine čime stječe zvanje magistra ekonomije. Paralelno s 2. godinom diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu, upisuje Pedagoško-psihološku-didaktičko-metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku koju također završava 2018. godine i stječe kompetencije za rad u odgojno-obrazovnom sektoru. Na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici počinje raditi 2019. godine kao vanjski suradnik.