Arijana Delić rođena je 27. listopada 1993. godine u Tuzli. Osnovnu školu završava u Slatini, gdje nastavlja i srednjoškolsko obrazovanje, u Srednjoj školi Marka Marulića, smjer Opća gimnazija. Potom, 2012. godine upisuje preddiplomski sveučilišni studij Financijski menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera koji završava 2015. godine obranom završnog rada na temu „Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Republici Hrvatskoj“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Borisa Crnkovića na Katedri za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju i stječe naziv sveučilišne prvostupnice ekonomije. Iste godine nastavlja obrazovanje na Ekonomskom fakultetu u Osijeku upisujući diplomski sveučilišni studij Financijski menadžment. Tijekom studija sudjeluje u raznim aktivnostima na fakultetu i volontira. U srpnju 2017. godine završava diplomski studij obranom diplomskog rada „Razvoj i promjene hrvatskog poreznog sustava od osamostaljenja“ pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Domagoja Karačića na Katedri za financije i računovodstvo ocjenom izvrstan, čime stječe zvanje magistra ekonomije. Po završetku studija upisuje edukaciju za izradbu i provedbu EU projekata koju završava 2018. godine i stječe zvanje „Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“. Odmah po završetku studija, 2017. godine zapošljava se u Slatinskoj banci d.d. Slatina, u Sektoru stanovništva u Odjelu za razvoj proizvoda i marketing kao pripravnik, a gdje je zaposlena i danas. Na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici počinje raditi 2019. godine kao vanjski suradnik.