Božidar Jaković, mag. oec., v.pred.

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije):

 • ponedjeljkom od 13h do 14h
 • srijedom od 12h do 13h
 • Ostale dane prema dogovoru.

Životopis:

 • Božidar Jaković rođen je 25. prosinca 1983. Osnovnu i srednju školu završava u Slatini. Godine 2004. upisuje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji te 17. rujna 2009. godine diplomira sa izvrsnim uspjehom na smjeru „Turistički menadžment“. U rujnu 2013. godine upisuje poslijediplomski sveučilišni doktorski studij “Menadžment održivog razvoja” na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci. Prvo radno iskustvo stječe 2010. godine sa statusom pripravnika u Gradu Slatini, u Službi za gospodarstvo i razvoj, na poslovima višeg stručnog suradnika za gospodarstvo. Krajem 2011. godine uspješno polaže državni stručni ispit za višeg stručnog suradnika iz upravnog područja „Gospodarstvo“ te radi kao suradnik u Gradu Slatini na projektima prekogranične suradnje IPA HU-HR i osnivanju Lokalne akcijske grupe Marinianis (neprofitna organizacija za pripremu, izradu i provedbu lokalne razvojne strategije (LRS) te poticanje suradnje u okviru Programa ruralnog razvoja  – mjera LEADER). Početkom 2012. godine postaje voditelj LAG-a Marinianis te pristupa izradi LRS i aktivnostima jačanja suradnje i udruživanja lokalnih dionika oko zajedničkih projekata. Od veljače 2012. godine radi kao asistent – vanjski suradnik te od travnja 2013. godine zapošljava se na radnom mjestu asistenta u Odjelu za turizam na Visokoj školi Virovitica. Sredinom 2014. godine završava Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta  Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Krajem 2015. godine, napreduje iz asistenta te se izabire i zapošljava u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam. Član je LAG-a Marinianis te predstavnik u LAG-u VIP ispred Visoke škole Virovitice. Služi se Engleskim (B2), Njemačkim (B1) i Talijanskim jezikom (B1). U slobodno vrijeme bavi se košarkom i trčanjem, oženjen je i otac troje djece.

Interesi:

 • Turizam temeljen na prirodi i njegovi pojavni oblici
  Turizam u zaštićenim područjima prirode
  Održivi razvoj turizma i zaštita okoliša
  Planiranje održivog razvoja turizma na ruralnom prostoru

Nastava:

 • Turizam i održivi razvoj
  Ruralni turizam i prirodna baština
  Ekoturizam
  Planiranje održivog razvoja turizma
  Turizam temeljen na prirodi
  Upravljanje okolišem
  Upravljanje okolišem i održivi razvoj
  Poduzetništvo u ruralnom turizmu

Objavljeni nastavni materijali:

 1. Bakan, R., Jaković, B. (2015): Ekoturizam – Autorizirana predavanja s primjerima vježbi – elektroničko izdanje, (ISBN 978-953-8028-02-1), Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, dostupno na: https://www.vsmti.hr/hr/nastava/nastavni-materijali/cat_view/139-menadment-ruralnog-turizma/257-5-semestar/106-ekoturizam.html

Objavljeni radovi:

 1. Golub, B., Jaković, B. (2019): Stavovi turističkih zajednica o uključivanju lokalnog stanovništva u razvoj turizma u zaštićenim područjima prirode: primjer Regionalnog parka Mura-Drava. Oeconomica Jadertina, Vol. 9., No 2., str. 3-20.
 2. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R. (2019): Tourism challenges of protected areas in Croatia. In: Leko Šimić, M., Crnković, B. (eds.), 8th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 733-748), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 3. Tubić, D., Bakan, R., Jaković, B. (2019): Agritourism in Croatia: an overview of current research. In: Barković, D., Crnković, B., Dernoscheg, K.H, Pap, N., Runzheimer, B. Wentzel, D. (eds.), Interdisciplinary management research XV. (ISSN 1847-0408) (pp. 1430-1443), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 4. Avirović Gaća, R., Jaković, B. (2019): Mogućnost korištenja ljekovitog bilja u proizvodnji autohtonih proizvoda na ruralnom području: primjer Nevena. Časopis ET²eR – EKONOMIJA, TURIZAM, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARSTVO (ISSN 2670-8930), Vol. I., br. 1., str. 25-30.
 5. Golub, B., Jaković, B., Tubić, D. (2019): Potencijali razvoja ekoturizma na hrvatskim rijekama. U: Geić, S. (ur.), Zbornik radova 2. Kongresa eko i održivog turizma (ISBN: 978-953-57411-7-6), Zagreb: LUX i Aspira, str. 30-35.
 6. Zagorščak, V., Jaković, B., Tubić, D. (2019): Parkovi prirode – okosnica razvoja turizma Kontinentalne HrvatskeU: Geić, S. (ur.), Zbornik radova 2. Kongresa eko i održivog turizma (ISBN: 978-953-57411-7-6), Zagreb: LUX i Aspira, str. 59-67.
 7. Jaković, B., Golub, B. (2018): Ecotourism development perspective of unrecognized protected areas: the case of Regional park Mura-Drava. In: Mašek Tonković, A.; Crnković, B. (eds.), 7th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 548-557), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 8. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R. (2018): Touristic Events as Generators of Visitations Increase and Tourism Sustainability of Nature Parks in Continental Croatia? International Scientific Journal TURIZAM (ISSN 1450-6661), Vol. 22., No. 1., pp. 19-31.
 9. Jaković, B., Bakan, R., Tubić, D. (2017): Competitiveness of local destinations based on traditional events. In: Marković, S., Smolčić Jurdana, D. (eds.), Tourism in Southern and Eastern Europe 2017, Vol. 4. (ISSN 1848-4050) (pp. 213-225), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality management.
 10. Tubić, D., Škrget, D., Jaković, B. (2017): Improving cultural tourism of the Eastern Slavonia through culturally-traditional events. In: Mašek Tonković, A. (eds.), 6th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 947-956), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 11. Tubić, D., Bakan, R., Jaković, B. (2017): Agritourism: A new power of Croatian tourism. In: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XIII. (ISSN 1847-0408) (pp 1230-1241) (pp. 1230-1241), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 12. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R.(2016):Touristic events as generators of visitations increase and tourism sustainability of Nature parks. U: Vasiljević, Đ. (ed.), Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, [Abstract book] (ISBN 978-86-7031-409-2) (pp. 117-119), Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management.
 13. Tubić, D., Jaković, B., Bakan, R. (2016): Cultural tourism: the backbone of the upcoming tourism development in eastern Croatia. U: Maček Tonković, A. (ed.), 5th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 1043-1053.), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 14. Bakan, R., Tubić, D., Jaković, B. (2016): Integrated aproach to tourist experineces – an imperative for branding and compettive advantages for detinations in Continental Croatia U: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XII, (ISSN 1847-0408) (pp 1077-1088.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 15. Đurović, M., Jaković, B., Tubić, D. (2015): Hotel Corporate Social Responsibility (CSR) reporting. The Macrotheme Review: A multidisciplinary journal of global macro trends, (ISSN 1848-4735), Vol. 4., No. 6., pp. 50-61.
 16. Jaković, B., Tubić, D., Đurović, M. (2015): Sustainable development of rural tourism by developing new and authentic tourism products. In: Janković, S., Smolčić Jurdana, D. (eds.), Tourism in Southern and Eastern Europe 2015, (ISSN 1848-4050), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality management, Vol. 3., pp. 103-114.
 17. Tubić, D., Britvić, J., Jaković, B. (2015): Tourism cluster – promoter of rural development in Croatia. U: Bacher, U. et al. (ed.), Interdisciplinary management research XI, (ISSN 1847-0408), Opatija: Faculty of Economics in Osijek, pp. 1077-1088.
 18. Bosnić, I., Jaković, B., Vidak, I. (2015): Defining competences and learning outcomes for the occupation Menager in rural tourism. Acta Turistica Nova, Vol. 9., No. 1., pp. 41-58.
 19. Bedeković, V., Bosnić, I., Jaković, B. (2014): An intercultural personnel competence in cultural tourism. U: Perić, J. (ed.), 22nd Biennial International Congress, TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2014, Trends in Tourism and Hospitality Management, (ISSN 1848-4581), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, pp. 471-481.
 20. Jaković, B., Tubić, D., Bosnić, I. (2014): Importance of indigenous rural products for branding of Agro-tourism destination. U: Maček Tonković, A. (ed.), 3rd International scientific symposium Economy of Eastern Croatia – vision and growth, (ISSN 1848-9559), Osijek: Faculty of Economics in Osijek, pp. 48-56.
 21. Tubić, D., Britvić., Jaković, B. (2014): Cluster as the development tool of rural tourism in continental Croatia. U: Bacher, U. et al. (ed.), Interdisciplinary management research X, (ISBN 978-953-253-126-8), Opatija: Faculty of Economics in Osijek, pp. 919-928.
 22. Bakan, R., Jaković, B. (2014): Innovative marketing methods as an instrument for evaluation of sports and recreational tourism in continental Croatia. U: Breslauer, N. (ur.), Zbornik radova 3. međunarodne konferencije Menadžment turizma i sporta, God. 3., Broj 3., (ISBN 978-953-56303-8-8), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu, str. 23-31.
 23. Bedeković, V., Jaković, B. (2013): Interkulturalna komunikacija u kulturnom turizmu. U: Radić Lakoš, T. (ur.), Zbornik radova 1. znanstvenostručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi današnjice: Turizam danas – za sutra“, God. 7., Broj 4., (ISSN 1846-6699), Šibenik: Veleučilište u Šibeniku, str. 282-290.
 24. Jaković, B. (2013): Organizacija rada u prijemnom odjelu hotela visoke kategorije na području Republike Hrvatske. Praktični menadžment Vol. 4., No. 1., (ISSN 1847-8107), str. 90-96.

Izlaganja i sudjelovanja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama

 1. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R. (2019): Tourism challenges of protected areas in Croatia. In: Leko Šimić, M., Crnković, B. (eds.), 8th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 733-748), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 2. Jaković, B., Bakan, R., Tubić, D. (2017): Competitiveness of local destinations based on traditional events. In: Marković, S., Smolčić Jurdana, D. (eds.), Tourism in Southern and Eastern Europe 2017, Vol. 4. (ISSN 1848-4050) (pp. 213-225), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality management.
 3. Tubić, D., Bakan, R., Jaković, B. (2017): Agritourism: A new power of Croatian tourism. In: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XIII. (ISSN 1847-0408) (pp 1230-1241) (pp. 1230-1241), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 4. Bakan, R., Tubić, D., Jaković, B. (2016): Integrated aproach to tourist experineces – an imperative for branding and compettive advantages for detinations in Continental Croatia U: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XII, (ISSN 1847-0408) (pp 1077-1088.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 5. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R.(2016): Touristic events as generators of visitations increase and tourism sustainability of Nature parks. U: Vasiljević, Đ. (ed.), Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, [Abstract book] (ISBN 978-86-7031-409-2) (pp. 117-119), Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management.
 6. Tubić, D., Britvić, J., Jaković, B. (2015): Tourism cluster – promoter of rural development in Croatia. U: Bacher, U. et al. (ed.), Interdisciplinary management research XI, (ISSN 1847-0408), Opatija: Faculty of Economics in Osijek, pp. 1077-1088.
 7. Jaković, B., Tubić, D., Đurović, M. (2015): Sustainable development of rural tourism by developing new and authentic tourism products. In: Janković, S., Smolčić Jurdana, D. (eds.), Tourism in Southern and     Eastern Europe 2015, Vol. 3. (ISSN 1848-4050) (pp. 103-114), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality management.
 8. Jaković, B., Tubić, D., Bosnić, I. (2014): Importance of indigenous rural products for branding of Agro-tourism destination. 3rd International scientific symposium Economy of Eastern Croatia – vision and growth, Osijek, 22. – 24. May 2014.
 9. Tubić, D., Britvić., Jaković, B. (2014): Cluster as the development tool of rural tourism in continental Croatia. Interdisciplinary management research X, Opatija, 16. – 18.May 2014.
 10. Bedeković, V., Jaković, B. (2013): Interkulturalna komunikacija u kulturnom turizmu. 1. Znanstvenostručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem, Izazovi današnjice: Turizam danas – za sutra, Šibenik, 19. – 20. rujna 2013.
 11. Bakan, R., Jaković, B. (2014): Innovative marketing methods as an instrument for evaluation of sports and recreational tourism in continental Croatia, 3. Međunarodna konferencija Menadžment turizma i sporta, Sv. Martin na Muri, 10. – 11. travnja 2014.

Poglavlja u udžbenicima

 1. Oberman-Peterka, S., Delić, A., Prelas Kovačević, A., Jaković, B. (2016): Poduzetnički proces i planiranje poduzetničkog pothvata. U: Bedeković, V. (ur.), Uvod u poduzetništvo. (ISBN 978-953-8028-05-2) (str. 81-103), Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Projekti:

 1. Voditelj projekta izrade Akcijskog plana za razvoj cikloturizma u prekograničnom području Virovitičko-podravske županije i Grada Barcsa, u okviru projekta prekogranične suradnje HU-HR, INTERREG V-A
 2. Sudionik Edukacije za male poduzetnike u ruralnom turizmu
 3. Suradnik u provedbi projekta “Adoption of CROQF principles in Tourism sector of higher education in Croatia“. Provedba projekta započela je u kolovozu 2013. i završila u veljači 2015 godine. Nositelj projekta bila je Visoka poslovna škola Libertas, a suradnici Veleučilište u Čakovcu, Veleučilište u Šibeniku i Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Glavni cilj projekta bio je izrada i priprema studijskih programa u turizmu za akreditaciju prema metodologiji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
 4. Suradnik u provedbi projekta Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici pod nazivom „Glavni plan razvoja turizma na području općine Pitomača do 2020. – Razvojna i marketinška valorizacija turističke atrakcijske osnove“. Provedba projekta započela je u lipnju 2013. godine i završila u ožujku 2014. godine. Dostupno na: http://www.pitomaca.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=855:glavni-plan-razvoja&catid=143&Itemid=772
 5. Suradnik u provedbi projekta Izrada Glavnog plana razvoja turizma Općine Kreševo (BIH) za razdoblje od 2014. do 2020. godine. (trajanje projekta: od 1.7.2014. do 28.2.2015. godine).
 6. Sudjelovanje u provedbi projekta pod nazivom „Zajednička gospodarska i regionalna razvojna strategija uz granicu“ u sklopu IPA programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007. – 2013. Projekt je proveden u potpunosti u suradnji Grada Slatine, VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i Mađarskog partnera Kulturna i zelena zona iz Szigetvára.
 7. Sudjelovanje u izradi i provedbi projekta pod nazivom „Prilagodba tranzitnog modela tržišta rada“ u sklopu IPA programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007. – 2013. Projekt je proveden u potpunosti. Partneri na projektu uz Grad Slatinu su VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i partneri sa Mađarske strane Kulturna i zelena zona te Humana inovacijska grupa iz Szigetvára.
 8. Priprema i provedba građanske inicijative pod nazivom „Informacijama do konkurentnosti“ u okviru koje je izrađen web portal LAG-a Marinianis i postavljen info point u gradu Slatini.