Dalia Škrget rođena je 21.4.1994. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu završava u Starim Mikanovcima nakon koje upisuje opću gimnaziju M. A. Reljkovića u Vinkovcima. Zatim, 2013. godine upsiuje preddiplomski stručni studij Menadžmenta, smjer Menadžment ruralnog turizma na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici koji završava 2016. godine obranom završnog rada na temu „Unaprijeđenje kulturnog turizma kroz kulturno-tradicijske manifestacije” pod mentorstvom dr. sc. Dejana Tubića te stjeće naziv  prvostupnice ekonomije. Iste godine nastavlja obrazovanje na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici upisom na diplomski stručni studij, smjer Destinacijski menadžment koji završava 2018. godine obranom diplomskog rada također pod mentorstvom dr. sc. Dejana Tubića na temu „Tradicijske manifestacije kao temelj razvoja kulturnog turizma na ruralnom prostoru” i stječe naziv stručne specijalistice ekonomije. U naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici izabrana je početkom 2019. godine gdje kao vanjski suradnik održava seminarsku nastavu.

Znanstveni interesi:

 • Specifični oblici turizma
 • Ruralni turizam i njegovi pojavni oblici
 • Kulturni turizam
 • Brendiranje i marketing u turizmu

Nastava:

 • Poslovni odnosi u ruralnom turizmu
 • Cikloturizam
 • Upravljanje turističkim događajima
 • Turistička politika i organizacija turizma

Popis radova:

 1. Tubić, D., Škrget, D., Bakan, R. (2019.): Cultural-traditional events as a foundation of rural area development of Eastern Croatia. In: Leko Šimić, M., Crnković, B. (eds.), 8thInternational scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 1356-1364), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 2. Tubić, D., Škrget, D., Jaković, B. (2017.): Improving cultural tourism of the Eastern Slavonia through culturally-traditional events. In: Mašek Tonković, A. (eds.), 6th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 947-956), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.

Izlaganja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

 1. Tubić, D., Škrget, D., Bakan, R. (2019.): Cultural-traditional events as a foundation of rural area development of Eastern Croatia. 8Th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. Osijek, 30.-3. svibanj 2019. (ppt prezentacija, predavanje).
 2. Tubić, D., Škrget, D., Jaković, B. (2017.): Improving cultural tourism of the Eastern Slavonia through culturally-traditional events. 6th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. Osijek, 25.-27. svibnja 2017. (ppt prezentacija, predavanje).