mr.sc. Damir Vuk, v.pred.

Kontakt:

 • kabinet: 2-20
 • tel:       033 492 257
 • mob:    098 18 19 647
 • e-mail:   damir.vuk@vsmti.hr

Rad sa studentima (konzultacije):

 • utorkom od 12-13 sati,
 • ili u neko drugo vrijeme prema prethodnom dogovoru (javite se mailom)

Životopis:

 • Diplomirao je 1977. godine na Fakultetu organizacije i informatike na smjeru privredne informatike. Na istom fakultetu magistrirao je 1997. godine na polju informacijskih znanosti sa temom “SCL – jezik za konceptulno modeliranje podataka”. U Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici je stalno zaposlen od 2008. godine. Od 1977. godine kada je diplomirao, radio je na različitim informatičkim projektima poslovima u gospodarstvu. Posjeduje tridesetogodišnje iskustvo u vođenju, organiziranju i razvoju poslovnih informacijskih sustava u nekoliko gospodarskih grana među kojima su najznačajnije: drvna industrija, papirna industrija, građevinska industrija, trgovina i druge. Posljednjih trinaest godina rada u gospodarstvu, radio je na mjestu izvršnog direktora za informacijski sustav. Iskustvo je stjecao kroz nekoliko tehnoloških generacija razvoja informacijskih sustava: aplikacije zasnovane na tehnologijama mini-kompjutora, mrežama osobnih računala, klijent-servera i Interneta. U praktičnom smislu je upoznat sa organizacijom i problematikom razvoja i vođenja manjih, ali isto tako i velikih informacijskih sustava koje obuhvaćaju desetak poduzeća sa više tisuća zaposlenika. Svoje praktično djelovanje je kontinuirano obogaćivao interesom za teorijski razvoj struke, prihvaćajući nove metodologije, znanja i tehnologije. Aktivno je sudjelovao u informatičkoj profesionalnoj zajednici kontinuirano sudjelujući na seminarima, stručnim i znanstvenim skupovima, a također i objavljujući radove. Godine 1989. od strane FOI Varaždin, imenovan je u znanstveno-istraživačko zvanje istraživač-suradnik. Temeljem toga je sudjelovao u istraživačkom projektu “Istraživanje informacijskih procesa u privredi i društvu” na zadatku “Metode projektiranja informacijskih sustava uz podršku suvremenih softverskih alata u funkciji upravljanja fleksibilnim proizvodnim i poslovnim procesima” kojega je nositelj bio FOI. U zvanje višeg predavača za polje informacijskih znanosti prvi puta je imenovan 2005. godine od strane Sveučilišta u Splitu. Tijekom profesionalne karijere, ostvario je niz organizacijskih i metodoloških projekata i inovacija – od uspješnih poduhvata uvođenja prakse strukturiranog i modularnog razvoja softvera početkom osamdesetih godina preko konceptualnog modeliranja zasnovanog na modelu entiteti-veze, pa sve do naprednih modela za mjerenje uspješnosti poslovanja tvrtke, te inteligentnih sustava za podršku u donošenju odluka u proizvodnji, na kojima je radio posljednjih godina. Dva puta je vodio i uspješno izveo vrlo zahtjevne projekte uključujući operativnu organizaciju implementacije informatičke funkcije u tvrtke. Ostvario je više složenijih vlastitih koncepcijskih odnosno programskih rješenja. Posljednji projekt je sam teorijski osmislio i praktično realizirao odnosno implementirao. Radi se složenom sustavu za integralnu podršku u proizvodnji valovitog kartona pod nazivom OptiVAL . OptiVAL se dokazao kao efikasan sustav za operativnu podršku optimalnog krojenja i planiranja u proizvodnji valovitog kartona. Teorijski je zasnovan je na vlastitom modelu evolucijskih algoritmima. Koncept implementacije inteligentnih algoritama u relacijski model baze podataka omogućuje fleksibilno i veoma brzo pronalaženje više-ciljnog rješenja uz cijeli niz dinamičkih restrikcijskih parametara. Aktivno je sudjelovao u profesionalnim informatičkim organizacijama, na nacionalnoj razini ali i regionalno. Više od dvadeset godina je bio delegat u skupštini i drugim tijelima hrvatske krovne informatičke udruge – Hrvatskog Informatičkog Zbora (HIZ). U mandatu od 1989-1991 obnašao je dužnost potpredsjednika HIZ-a (ZIDH Zajednica Informatičke Djelatnosti Hrvatske, kako se u to vrijeme HIZ zvao), a u razdoblju od 2003-2004 člana upravnog odbora. Za svoj rad i osobni doprinos je od HIZ-a dobio pismeno priznanje 1990. godine.

Interesi:  

 •   Modeliranje i menadžment podataka,
 •   Baze podataka,
 •   SQL,
 •   Strateška primjena IT,
 •   Inteligentni sustavi i algoritmi.

Projekti:

 • Kao istraživač-suradnik,sudjelovao u istraživačkom projektu “Istraživanje informacijskih procesa u privredi i društvu”, na zadatku “Metode projektiranja informacijskih sustava uz podršku suvremenih softverskih alata u funkciji upravljanja fleksibilnim proizvodnim i poslovnim procesima” kojega je nositelj bio FOI,  1989. godine.

Nastava:

Baze podataka:
2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13, 2011/12, 2010/11, 2009/10
Poslovni informacijski sustavi:
2015/16, 2014/15,  2013/14, 2012/13, 2011/12, 2010/11, 2009/10
E-Business:
2015/16, 2014/15,  2013/14, 2012/13, 2011/12, 2010/11, 2009/10, 2008/09
Informatika:
2015/16, 2014/15,  2013/14, 2012/13, 2011/10, 2010/11, 2009/10, 2008/09, 2007/08
…Građa računala i operacijski sustavi (dio vježbi: asembler):
2009/10, 2008/09, 2007/08

 

Objavljeni radovi:

 1. Vuk, D., E. Ciriković i D. Suk, (2015): ” Kvaliteta podataka i njen značaj danas “, Praktični Menadžment, Vol.VI, br.1, god. 2015., str. 54-58, ISSN:1847-8107, Izdavač: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.
 2. Vuk, D,  i E. Ciriković, (2015): „Priručnik za laboratorijske vježbe iz baza podataka“, ISBN: 978-953-8028-03-8. Izdavač: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.
 3. Prelas Kovačević, A.,  M. Špoljarić and D. Vuk, (2014): The Impact of Internet Use on Education Process, Proceedings of ELMAR-2014, 56th International Symposium ELMAR-2014, 10-12 September 2014, Zadar, Croatia, edited by Tralić,D., M. Muštra and B. Zovko-Cihlar, ISBN:978-953-184-199-3, ISSN: 1334-2630.
 4. Vuk, D., (2013): Sustav upravljanja i optimiziranja proizvodnje – slučaj iz prakse, CASE25-Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, str 15-23, Zagreb, lipanj 10-12, 2013. ISSN 1334-448X.
 5. Bogati, J. i D. Vuk,(2012): IDEF metodologija modeliranja informacijskih sustava, Praktični Menadžment, Vol. III, br. 4, god. 2012., str. 93-99, ISSN:1847-8107, Izdavač: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
 6. Vuk, D. (2011):Informatika iz oblaka i baze podataka – trendovi i očekivanja, CASE23-Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, str 173-177, Zagreb, lipanj 6-8, 2011. ISSN 1334-448X.
 7. Šimić, J and D. Vuk (2010): Machine Translation in Practice, In Conference Proceedings, pp. 415-419, CECIIS-2010, ISSN:1847-2001, Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 21th International Coference, Varaždin, September 22-24, 2010.
 8. Vuk, D. (2010): Non-SQL baze podataka – jesu li relacijske baze ugrožene, CASE22-Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, str 29-32, Zagreb, lipanj 7-9, 2010. ISSN 1334-448X.
 9. Vuk, D. (2009):  The Cutting Plan Generation in Corrugated Paperboard Production, Proceedings of 1st International Scientific and Expert Conference TEAM 2009, ISBN-978-953-35970-0-1, Slavonski Brod, December 10 -11, 2009.
 10. Vuk, D. (2009): Poslovna inteligencija i rudarenje podataka, izašlo u Zborniku radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici , ISSN 1847-4381, str. 144-155, Broj 1, Godina 2009.
 11. Vuk, D. (2009):Heuristički model optimizacije proizvodnje valovitog kartona, izašlo u Zborniku radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici , ISSN 1847-4381, str. 144-155, Broj 1, Godina 2009.
 12. Vuk, D. (2009): Poslovna inteligencija na pristupačan način (Affordable Business Intelligence) ,CASE21-Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, Opatija, lipanj 2009.
 13. Vuk, D. (2008): An Approach to the Guillotine Strip Packing Problem, Conference Proceedings, CECIIS-2008, Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 19th International Coference, Varaždin, 2008., Conference Proceedings are indexed in CSA database.
 14. Vuk, D. (2008): OptiVAL – inteligentni sustav za podršku u donošenju odluka o proizvodnji, CASE20-Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, Opatija, lipanj 2008.
 15. Vuk, D. (2007): Praktičan pristup ER-modeliranju podataka, CASE19 – Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, Opatija, lipanj 2007.
 16. Vuk, D. (2006): Modeliranje podataka zasnovano na poslovnim procesima i poslovnim pravilima ,CASE18-Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, Opatija, lipanj 2006.
 17. Vuk, D. (2005): Što donosi novi SQL2003 standard, CASE17-Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, Opatija, lipanj 2005.
 18. Vuk, D. i Z.Ružić (1998): Menadžeri su u šoku! – Problem 2000.godine, Časopis Ambalaža, br.10/98, Zagreb, prosinac 1998.
 19. Vuk, D. (1996): SCL-Jezik za konceptualno modeliranje, Magistarki rad, FOI Varaždin, srpanj 1996.
 20. Vuk, D. (1991): SCL-Jezik za konceptualno modeliranje, CASE3/91, izašlo u zborniku radova savjetovanja, Opatija, ožujak 1991.
 21. Vuk, D. (1990): Konceptualno modeliranje – nova paradigma IS: skica zahtjeva CASE alata za konceptualno modeliranje, CASE2/90, izašlo u zborniku radova savjetovanja, Opatija, 26.-28. ožujka 1990.
 22. Vuk, D., (urednik) (1990): Metode i tehnike razvoja informacijskih sistema, tematski zbornik časopisa Informatička praksa, Bjelovar, siječanj 1990.
 23. Vuk, D. (1990): Konceptualno modeliranje – nova paradigma IS: koncepti i pristup, izašlo u [17], Bjelovar, siječanj 1990
 24. Vuk, D. (1989):Interaktivni kompjutorski model za kvantitativno procjenjivanje utjecaja aplikacija EOP na efikasnost funkcioniranja organizacije, Cybernetica 80, br.2, 1989, Rijeka
 25. Vuk, D. (1982): Organizacija kao faktor koji determinira koncepciju izgradnje i razvoja informacijskog sistema, Savjetovanje: Društveni sistem Informiranja 82, izašlo u zborniku savjetovanja DSI 82, Zagreb, 1982.

Izlaganja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

 1. Prelas Kovačević, A.,  M. Špoljarić and D. Vuk, (2014): The Impact of Internet Use on Education Process, Proceedings of ELMAR-2014, 56th International Symposium ELMAR-2014, 10-12 September 2014, Zadar, Croatia, edited by Tralić,D., M. Muštra and B. Zovko-Cihlar, ISBN:978-953-184-199-3, ISSN: 1334-2630.
 2. Vuk, D. (2011): Informatika iz oblaka i baze podataka – trendovi i očekivanja, CASE23-Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, str 173-177, Zagreb, lipanj 6-8, 2011. ISSN 1334-448X.
 3. Šimić, J and D. Vuk (2010): Machine Translation in Practice, In Conference Proceedings, pp. 415-419, CECIIS-2010, ISSN:1847-2001, Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 21th International Coference, Varaždin, September 22-24, 2010.
 4. Vuk, D. (2010): Non-SQL baze podataka – jesu li relacijske baze ugrožene, CASE22-Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, str 29-32, Zagreb, lipanj 7-9, 2010. ISSN 1334-448X.
 5. Vuk, D. (2009): The Cutting Plan Generation in Corrugated Paperboard Production, Proceedings of 1st International Scientific and Expert Conference TEAM 2009, ISBN-978-953-35970-0-1, Slavonski Brod, December 10 -11, 2009.
 6. Vuk, D. (2009): Poslovna inteligencija na pristupačan način (Affordable Business Intelligence),CASE21-Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, Opatija, lipanj 2009.
 7. Vuk, D. (2008): An Approach to the Guillotine Strip Packing Problem, Conference Proceedings, CECIIS-2008, Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 19th International Coference, Varaždin, 2008.
 8. Vuk, D., OptiVAL – inteligentni sustav za podršku u donošenju odluka o proizvodnji, CASE20-Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, Opatija, lipanj 2008.
 9. Vuk, D. (2007): Praktičan pristup ER-modeliranju podataka, CASE19 – Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, Opatija, lipanj 2007.
 10. Vuk, D. (2006): Radionica: Modeliranje podataka zasnovano na poslovnim procesima i poslovnim pravilima, CASE18-Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, Opatija, lipanj 2006.
 11. Vuk, D. (2006): Modeliranje podataka zasnovano na poslovnim procesima i poslovnim pravilima,CASE18-Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, Opatija, lipanj 2006.
 12. Vuk, D. (2005): Što donosi novi SQL2003 standard, CASE17-Metode i alati za razvoj poslovnih informatičkih sustava, izašlo u zborniku radova konferencije, Opatija, lipanj 2005.
 13. Vuk, D. (1991): SCL-Jezik za konceptualno modeliranje, CASE3/91, izašlo u zborniku radova savjetovanja, Opatija, ožujak 1991.
 14. Vuk, D. (1990): Konceptualno modeliranje – nova paradigma IS: skica zahtjeva CASE alata za konceptualno modeliranje, CASE2/90, izašlo u zborniku radova savjetovanja, Opatija, 26.-28. ožujka 1990.
 15. Vuk, D. (1982): Organizacija kao faktor koji determinira koncepciju izgradnje