Dino-Dominik Magić rođen je 13.1.1992. u Zagrebu. Osnovnu školu je pohađao u Pitomači. U Virovitici je išao u Gimnaziju Petra Preradovića, smjer jezična gimnazija, koju završava sa odličnim uspjehom. Bio drugi na državnom natjecanju iz engleskog. Na Filozofskom fakultetu u Osijeku studirao je engleski i filozofiju, uz stipendiju od općine Pitomače. Glumio u dvije studentske predstave. Na diplomskom studiju je odabrao nastavnički smjer. Kao studentski posao, radio za pučko veleučilište u Osijeku, gdje je predavao engleski jezik djeci u vrtiću. Diplomski rad je pisao kod mentora Marijana Krivaka na temu ‘’Filozofija jezika kao praktička filozofija’’ i položio sa vrlo dobrim uspjehom. Prosjek ocjena je bio 4.0. Diplomirao u prosincu 2017. i prvo radno iskustvo stekao u Osnovnoj školi u Pitomači, kao učitelj engleskog jezika. Zaposlio se u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici kao asistent iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, u 2018, gdje je prije zaposlen kao vanjski suradnik.