Edita Tolušić, dipl.iur., univ.spec.admin.publ.

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije): Svaki radni dan prema dogovoru na e-mail: edita.tolusic@vsmti.hr

Životopis:

Edita Tolušić (rođ. Žgela) rođena je 23. rujna 1977. godine u Virovitici, udana je i majka dvoje djece. Osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić“ završila je u Gornjem Bazju (1984.-1992.) te srednju školu Gimnaziju „Petar Preradović“ u Virovitici (1992.-1996.). Dana 10. prosinca 2001. godine završila je Pravni fakultet u Zagrebu (1996.-2001.) i stekla visoku stručnu spremu i stručno zvanje diplomirani pravnik. Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija na Pravnom fakultetu u Osijeku «Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave» (2007.-2011.) braneći završni rad na temu „Razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s posebnim osvrtom na Virovitičko-podravsku županiju“ stekla je akademski stupanj sveučilišni specijalist upravljanja razvojem lokalne i regionalne samouprave (univ.spec.admin.publ.). Od srpnja 2002. godine do prosinca 2011. godine zaposlena je u Virovitičko-podravskoj županiji na pravnim poslovima i to kao: vježbenica u Tajništvu Virovitičko-podravske županije (2002.-2003.), stručna suradnica za pravne i opće poslove u Službi za zajedničke poslove Virovitičko-podravske županije (2003. – 2005.), stručna suradnica za pravne i opće poslove u Uredu župana Virovitičko-podravske županije (2006. – 2008.), stručna suradnica za poslove javne nabave u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Virovitičko-podravske županije (2008.-2010.) i pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Virovitičko-podravske županije (2010. -2011.). Od prosinca 2011. godine zaposlena je u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici na radnom mjestu rukovoditelja pododsjeka u središnjoj službi – tajnik Visoke škole.

Od profesionalnih aktivnosti ističe se sljedeće:

 1. članica Županijskog savjeta za europske integracije Virovitičko-podravske županije (2003.-2012.)
 2. položen državni stručni ispit (2003.)
 3. položen ispit o stručnoj osposobljenosti za zadatke i poslove zaštite arhivske građe i građe u pismohrani izvan arhiva (2004.)
 4. završen Program izobrazbe «Jačanje regionalnih kapaciteta za pretpristupne i strukturne fondove  EU» održan u suradnji Vlade Kraljevine Danske, Središnjeg državnog ureda za upravu i Europskog edukacijskog foruma (2007.)
 5. završen Program izobrazbe za trenera «Jačanje regionalnih kapaciteta za pretpristupne i strukturne fondove EU» održan u suradnji Vlade Kraljevine Danske, Središnjeg državnog ureda za upravu i Europskog edukacijskog foruma (2007.)
 6. završen Trening za miriteljicu u individualnim radnim i drugim vrstama sporova Ureda za socijalno partnerstvo u RH u sklopu projekta „Mirenje u individualnim radnim sporovima (2008.)
 7. položen ispit iz područja javne nabave – certifikat u području javne nabave izdan od strane Ministarstva gospodarstva temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (2010.)
 8. izbor u naslovno nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pravo (2020.)

Interesi:

 1. lokalna i područna (regionalna) samouprava
 2. trgovačko pravo

Nastava: Trgovačko pravo

Popis objavljenih radova:

 1. Zmaić, Krunoslav, Sinković, Karmen, Mijić, Miroslav, Tolušić, Edita, (2009.), „Tradicijska proizvodnja meda u funkciji  razvoja seoskog poduzetništva i multifunkcionalnosti agrara“, 44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma, Osijek, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, str. 277-281
 2. Tolušić, Zdravko, Blažević, Zrinka, Tolušić, Edita, Tolušić, Marija, (2009.), „Identitet tvrtke  prepoznatljiv brend na  tržištu“, Zbornik radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, br. 1/2009., ISSN 1847-438, str. 7-10
 3. Tolušić, Edita, (2010.), “Učinak uvođenja mesa divljači na tržište Slavonije i Baranje“, Zbornik radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici br. 1/2010, ISSN 1847-4381, str. 159-167
 4. Tolušić, Edita, (2011.), “Regionalni razvoj Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na Virovitičko-podravsku županiju“, Praktični menadžment, vol. II, br. 2., ISSN: 1847-8107, str. 92 – 97
 5. Bošnjak, S., Tolušić, E. (2012): Nuts II regije kao dio kohezijske politike Europske unije, Praktični menadžment, vol. III, br. 5., Virovitica,  (ISSN: 1847-8107), (str. 79 – 84)
 6. Tolušić, E. (2012): Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću – novina u pravu društva, Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu,  Čakovec, (ISSN: 1847-702X), (str. 103-107)
 7. Bedeković, M., Kadlec, Ž., Tolušić, E. (2016): Iskustva prilikom provedbe anketiranja poslodavaca u sklopu projekta “Usvajanje principa HKO-a u stručnim studijskim programima poduzetništva”. Praktični menadžment (specijalno izdanje) (ISSN 1847-8107), Vol. VII., br. 1: 53 – 57

Javna predavanja:

 1. „Strateško planiranje za javne ustanove i neprofitne organizacije u kontekstu regionalnog razvoja i pristupanja EU“, 19. i 20. svibnja 2009. godine, Čačinci
 2. „Upravljanje projektnim ciklusom – Project Cycle Management“, 15., 16. i 17. lipnja 2009. godine, Virovitica
 3. “Izgradnja multi-sektorskih partnerskih odnosa u provođenju projekata ”, 02. i 03. srpnja 2009. godine, Čačinci

Izlaganja na konferencijama, kongresima i skupovima:

 • 5. međunarodna konferencija “Inovacije, tehnologije, edukacije i menadžment”, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Sv. Martin na Muri, 04.-05. travnja 2018.–Tolušić, E., Randelj, J., Marković, D., “Pravni okviri za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s naglaskom na kamp odmorišta – robinzonski smještaj”
 • V. Međunarodna konferencija “Razvoj javne uprave”, Ljudski pontencijali u javnoj upravi kao ključan element razvoja, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Vukovar, 8.-9. travnja 2015.
  – Tolušić, E., Bogić, B., Proces decentralizacije u odnosu središnje državne vlasti na jedinice lokalne I područne (regionalne) samouprave s osvrtom na Virovitičko-podravsku županiju
 • 3. Međunarodna konferencija „Razvoj javne uprave“, Funkcioniranje javne uprave u upravno-pravnom prostoru Europske unije, Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar, Vukovar, 19 – 20.travnja 2013.
  – Tolušić, E., Financiranje jedinica lokalne i regionalne samouprave

Poglavlja u udžbeniku

 1. Tubić D., Bakan R., Ciriković E., Tolušić E., Špeh I. (2016.): Uvod u poduzetništvo, str. 7–18. u Bedeković, V. (ur.) (2016): Uvod u poduzetništvo, Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
 2. Garača N., Tolušić E. (2016.): Poduzetnička infrastruktura, str. 19–28. u Oberman Peterka, S., Delić, A., Perić, J. (ur.) (2016): Poduzetništvo u malim i srednjim poduzećima, Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici