dr.sc. Irena Bosnić, v.pred.

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije):

 •  utorkom od 16h do 17h

Životopis:

 • Irena Bosnić rođena je 22.11.1985. u Virovitici, Republika Hrvatska, gdje 2004. završava opću gimnaziju. Iste godine upisuje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, gdje 2008. diplomira na smjeru turistički menadžment među 10% najboljih studenata. Dobitnica je Dekanove nagrade za najboljeg studenta na drugoj godini studija. U travnju 2009. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij „Management“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te 4. prosinca 2015. godine obranom doktorske disertacije na temu „Marketing riječnog turizma“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Drage Ružića stječe akademsku titulu doktora znanosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment. Nadalje, u svibnju 2010. godine uspješno završava „Tečaj za turističkog vodiča“ za područje sjeverozapadne Hrvatske, u lipnju 2011. završava program obrazovanja za „Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“, u travnju 2013. završava „Tečaj I. razine za sommeliera“, dok u lipnju 2014. godine završava Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno njemačkim i talijanskim jezikom. Prvo radno iskustvo stječe na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, gdje je zaposlena u ožujku 2009. na radnom mjestu asistenta. U prosincu 2012. izabrana je u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam. Radi unapređenja, u svibnju 2016. godine, izabrana je u nastavno zvanje višeg predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polju ekonomija. Od listopada 2013. godine do listopada 2016. godine obnašala je funkciju pročelnice Odjela za turizam Visoke škole Virovitica. U siječnju 2017. imenovana je prodekanicom za nastavu Visoke škole Virovitica. Sudjelovala je kao voditelj projektnog tima partnerske institucije na implementaciji IPA 4 projekta „Usvajanje principa HKO-a u visokom obrazovanju za sektor turizam“ u okviru kojeg je radila na izradi standarda kvalifikacije za Menadžment ruralnog turizma i novog studijskog programa te na provođenju edukacije 50 profesora o metodologiji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Tijekom svog radnog staža sudjelovala je i u izradi nekoliko studijskih programa: preddiplomskog stručnog studija Menedžment, smjer Menadžment ruralnog turizma, preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo te specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment. Također je bila koautor i suradnik na nekoliko projekata sa gospodarstvom i lokalnom zajednicom te je član Turističkog vijeća Općine Pitomača i Skupštine Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije.

Znanstveni interes

• Riječni turizam
• Industrija krstarenja
• Marketing u turizmu
• Posebni oblici turizma

Nastavna aktivnost:

Viši predavač u nastavnom zvanju na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Predmeti:

• Riječni turizam
• Marketing u turizmu
• Turističke agencije i turoperatori
• Kulturni turizam
• Ruralni turizam i kulturna baština
• MICE turizam
• Promocija u ruralnom turizmu

Poglavlja u udžbeniku:

 1. Blažević, Z., Bosnić, I., Kiralj, D., Ribić, D., Bedeković, M. (2016.): Poslovni plan, str. 49-71. u Obreman Peterka, S, Perić, J., Delić, A. (ur.) (2016): Poduzetništvo u malim i srednjim poduzećima, Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Objavljeni nastavni materijal (recenzirana skripta):

 1. Prelas Kovačević, A., Bosnić, I., Britvić, J. (2013): Uvod u ekonomiku poslovanja. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (elektroničko izdanje)

Objavljeni radovi:

 1. Ružić, D., Bosnić, I., Kelić, I. (2018): Marketing communication in the river cruise industry. International journal of multidisciplinarity in business and science ( ISSN 1849-0581), Vol. 4., No. 5., pp. 67-73.
 2. Ružić, D., Bosnić, I., Zdunić Borota, M. (2017): Application of marketing strategy for creation of competitive offer for river cruise. International journal of multidisciplinarity in business and science ( ISSN 1849-0581), Vol. 3., No. 4., pp. 10-17
 3. Vidak, I., Bosnić, I. (2018): Literary tourism in Croatia, U: Omazic, M.A., Roska, V., Grobelna, A.(eds.), Economic and Social Development, (ISSN 1849-7535) (pp. 277-282), Paris: Varazdin Development and Enterpreneurship Agency: University North: Faculty of Management University of Poland
 4. Bosnić, I. (2017): River cruising: The role and marketing mix of destination ports of call. U: Maček Tonković, A. (ed.), 6th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 770-778.), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 5. Vidak, I., Bosnić, I. (2017): Multimedia as a communication tool, U: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XIII, (ISSN 1847-0408) (pp. 1116-1129.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek
 6. Ružić, I., Bosnić, I., Kelić, I. (2016): River cruise as tourism product: marketing approach, U: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XII, (ISSN 1847-0408) (pp. 339-349.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 7. Bosnić, I., Jaković, B., Vidak, I. (2015): Defining competences and learning outcomes for the occupation Menager in rural tourism. Acta Turistica Nova, Vol. 9., No. 1., pp. 41-58.
 8. Bosnić, I., Tubić, D., Stanišić, J. (2014): Role of destination management in strengthening the competitiveness of Croatian tourism. Ekonomski vjesnik (ISSN 0353-359X), Vol. 27., No. 1: 153-171)
 9. Bedeković, V., Bosnić, I., Jaković, B. (2014): An intercultural personnel competence in cultural tourism. U: Perić, J. (ur.) 22nd Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2014 – Trends in Tourism and Hospitality Management, (ISSN 1848-4581), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management (str. 471-482)
 10. Jaković, B., Tubić, D., Bosnić, I. (2014): Importance of indigenous rural products for branding of agro-tourism destination. U: Maček Tonković, A. (ur.), 3. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj. (ISSN 1848-9559), Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 48-56.)
 11. Bosnić, I., Tubić, D., Tukera, E. (2014): Cikloturizam u internet okruženju. U: Breslauer, N. (ur.), Zbornik radova 3. Međunarodne konferencije „Menadžment turizma i sporta“, God. 3., Broj 3., (ISBN: 978-953-56303-8-8), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu, (str. 191-196.)
 12. Bosnić, I., Tubić, D. (2013): The use of information and communication technology in agro-tourism of Slavonia and Baranja, U: Plenković, J. (ur.) Society and Technology- Dr. Juraj Plenković 2013.(ISBN: 978-953-6226-25-2), Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo, (str. 552 – 563).
 13. Tubić, D., Bosnić, I. (2013): EU funds importance for tourism of Virovitica-podravina county, U: Jautz, U., Turkalj, Ž. (ur.), Interdisciplinary management research IX, (ISBN 978-953-253-117-6), Opatija: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 915-924.).
 14. Bosnić, I., Bakan, R. (2012):Prospects for development of ecotuorism in regional park Mura Drava, U: Galetić, L., Šimurina, J. (ur.), 6 th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future”(ISBN 978-953-6025-57-2), Šibenik: Faculty of Economics and Business University of Zagreb, (str. 1257-1267)
 15. Bosnić, I. (2012): River tourism in Eastern Croatia: Perspectives for development, U: Maček Tonković, A. (ur.), 1. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- jučer, danas, sutra, (ISBN 978-953-253-106-0), Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 216-222.)
 16. Bakan, R., Bosnić, I.  (2012): Public-private partnership: a model for sustainable tourism development in Regional Park Mura-Drava the possibility of tourist valorization of abandoned army barracks, U: Maček Tonković, A. (ur.), 1. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- jučer, danas, sutra, (ISBN 978-953-253-106-0), Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 201-206.)
 17. Ćurić, K., Bosnić, I. (2012):Introducing sweet patato in tourist offer: Case Study of Pustara Višnjica, U: Maček Tonković, A. (ur.), 1. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- jučer, danas, sutra, (ISBN 978-953-253-106-0), Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 223-229.)
 18. Bosnić, I., Tubić, D. (2012): Globalization and agrotourism development: the case of Slavonia and Barania, U: Jautz, U. , Turkalj, Ž. (ur.), Interdisciplinary management research VIII , (ISBN 978-953-253-105-3), Opatija: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 1011-1020.)
 19. Tubić, D. , Bosnić, I. , Blažević, Z. (2012):Biciklističke rute u razvoju sportsko-rekreativnog turizma Međimurja, U: Breslauer, N. (ur.), Međunarodna konferencija o menadžmentu u turizmu i sportu, (ISSN: 1848-4514),Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu, (str. 263-268.)
 20. Bosnić, I. (2011): Agroturizam u globalizacijskim procesimaPraktični menadžment 2 (3), (ISSN: 1847-8107), (str.103-112.)
 21. Budimir, M., Bosnić, I. (2011): New world order influenced by globalization and information – communication technologies. U:Barković, D. et.al. (ur.) Interdisciplinary management research VII (ISBN: 978-953-253-096-4, ISSN: 1847-0408), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, Postgraduate Studies „Management“; Hochschule Pforzhein University (str. 924-932.)
 22. Garača, N., Blažević, Z., Bosnić, I., (2010): Uloga i zastupljenost komunikacijskih vještina u srednješkolskom obrazovanju kadrova u turizmu.  U:  Plenković,  J.  (ur.)  Društvo  i  tehnologija  2010. (ISBN:978-953-6226-22-1), Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo (str.255 – 264.)
 23. Garača, N., Blažević, Z., Bosnić, I.( 2010): Značajke komunikacijskih vještina u edukaciji kadrova u turizmu. U: Breslauer, N. (ur.) Zbornik radova Stručni kadrovi u turizmu. (ISSN: 1847-4381) Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu (str. 87 – 93.)
 24. Prelas Kovačević, A., Bosnić, I. (2010): Upravljanje ljudskim potencijalima u funkciji unapređenja kvalitete putničkih agencija na području Republike Hrvatske. U: Herceg, N., Unković, S. i sur. (ur.) International conference on tourism and environment  ICTE 2010. (ISBN:978-9958-9038-2-3) Sarajevo: IUPNB (str.345-352.)
 25. Blažević, Z., Bosnić, I. (2009): Ruralni turizam u općini Pitomača. U: Bedeković, V. (ur.) Zbornik  radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, (ISBN:1847-4381)Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (str.157 – 166.)

Popis svih radova dostupan u bazi Hrvatske znanstvene bibliografije

Izlaganja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

 1. Bosnić, I. (2017): River cruising: The role and marketing mix of destination ports of call. 6th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, Osijek, 25.-27.5,2017.
 2. Ružić, I., Bosnić, I., Kelić, I. (2016): River cruise as tourism product: marketing approach, Interdisciplinary management research XII, Opatija, May 20 – 22, 2016.
 3. Bedeković, V., Bosnić, I., Jaković, B. (2014): An intercultural personnel competence in cultural tourism. 22nd Biennial International Congress: Tourism & Hospitality, Industry 2014 – Trends in Tourism and Hospitality Management, Opatija, May 08 – 09, 2014.
 4. Bosnić, I., Tubić, D. (2013): The use of information and communication technology in agro-tourism of Slavonia and Baranja, Society and Technology- Dr. Juraj Plenković 2013. Opatija, 28-30. lipnja 2013.
 5. Tubić, D., Bosnić, I. (2013): EU funds importance for tourism of Virovitica-podravina county, Interdisciplinary management research IX, Opatija, 10-12. svibnja 2013.
 6. Bosnić, I., Tubić, D., Bedeković, V. (2013): Ključni aspekti poslovanja agroturističkih gospodarstava u vrijeme krize, “The Challenges of today: Tourism today – for tomorrow”, Šibenik, 19 – 20 rujna 2013.
 7. Bosnić, I., Bakan, R. (2012): Prospects for development of ecotuorism in regional park Mura Drava. 6 th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future”, Šibenik, 13-16. lipnja 2012.
 8. Bosnić, I. (2012): River tourism in Eastern Croatia:Perspectives for development. 1. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- jučer, danas, sutra, Osijek, 17-18. svibanja 2012.
 9. Bosnić, I. , Tubić, D. (2012): Globalization and agrotourism development: the case of Slavonia and Barania, Interdisciplinary management research VIII , Opatija, 11-13. svibnja 2012.
 10. Garača, N., Blažević, Z., Bosnić, I. (2010): Uloga i zastupljenost komunikacijskih vještina u srednješkolskom obrazovanju kadrova u turizmu.  17. Međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija 2010.”, Zadar, 28.-30. 6. 2010.
 11. Prelas Kovačević, A., Bosnić, I. (2010): Upravljanje ljudskim potencijalima u funkciji unapređenja kvalitete putničkih agencija na području Republike Hrvatske. International conference on tourism and environment  ICTE 2010., Sarajevo: 4.-5. 3. 2010.
 12. Bosnić,I., Tubić, D., Kovačević, M. (2018): E-marketing u funkciji razvoja ruralnog turizma: slučaj Slavonije, Baranje i Srijema. 4th International Rural Tourism Congress, Supetar, 9.-13. svibanja 2018.

Javna predavanja:

 1. Javno predavanje na temu „Uloga Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u profesionalnom usmjeravanju“ na Okruglom stolu u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Područne službe Virovitica u sklopu Sajma poslova (13.3.2009.)
 2. Javno predavanje na temu „Dodaj znanje iskustvu“ na Okruglom stolu u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Područne službe Virovitica (30.9.2009.

Projekti sa gospodarstvom i lokalnom zajednicom:

 • Izrada Akcijskog plana za razvoj ciklo-turizma prekograničnog područja VPŽ i grada Barcsa (suradnik)
 • Edukacija za male poduzetnike u ruralnom turizmu (predavač)
 • Izrada Glavnog plana razvoja turizma Općine Kreševo za razdoblje 2014. – 2020. (koautor)
 • Implementacija destinacijskog menadžmenta na području VPŽ – Glavni plan razvoja turizma na području Općine Pitomača do 2020. (koautor)
 • Usvajanje principa HKO-a u visokom obrazovanju za sektor turizam (voditelj projektnog tima partnerske institucije)