Ivana Burušić Barčan, mag.oec.

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije):

  • Prema dogovoru uz prethodnu najavu.

Životopis

  • Ivana Burušić Barčan rođena je 4.3.1985. u Odžaku u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu pohađala je u Virovitici i dva puta je osvojila prvo mjesto na državnim natjecanjima iz biologije. Srednju Strukovnu školu u Virovitici, smjer ekonomist, završila je s odličnim uspjehom te nedugo nakon toga osnovala vlastiti obrt koji je poslovao sve do 2012. godine. 2010. upisala je Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, smjer Informatički menadžment. 2013. postala je prvostupnica ekonomije obranivši s odličnim uspjehom završni rad pod temom „Ženski stil vodstva“. Nakon toga, 2014. upisala je Diplomski studij, smjer Marketing, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. S odličnim uspjehom diplomirala je 2016. obranom diplomskog rada na temu „Utjecaj marketinga na položaj žena u društvu“. Tijekom 2016. godine završila je i Pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Od 2012. radi u poduzeću New Yorker Croatia d.o.o. kao voditelj poslovnice u Virovitici.  U naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici izabrana je 2017. godine gdje kao vanjski suradnik održava seminarsku nastavu. Aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom.

Područja interesa:

  • Ljudski potencijali
  • Suvremeni stilovi vodstva
  • Menadžment u ruralnom turizmu
  • Društveno odgovorno poslovanje