Ivana Vidak, dipl.bibl. i prof., v.pred.

Web of Science ResearcherID
H-1141-2019

ORCiD  https://orcid.org/0000-0001-6889-4512

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije):

 • Srijeda od 13 do 14 h
 • Prema dogovoru uz prethodnu najavu na e-mail

Nastava:

 • Poslovno komuniciranje
 • Poslovna etika
 • Komunikacija i multidisciplinaran pristup gostu
 • Komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Poslovna komunikacija i poslovni hrvatski jezik

Interesi

 • Suvremena poslovna komunikacija
 • Društveno odgovorno poslovanje
 • Interdisciplinarnost i komunikacija
 • Poslovna etika i multikultura
Objavljeni priručnik:
 1. Vidak, I. (2019): Poslovno komuniciranje: recenzirani nastavni materijal, dostupan na https://vsmti.hr/wp-content/uploads/2019/09/Poslovno-komuniciranje-2019_.pdf

Objavljeni radovi:

 1. Vidak, I., Resner, M. (2019): Strengthening of linguistic and communicative competence by e-learning// Economic and Social Development: 43rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Rethinking Management in the Digital Era: Challenges from Industry 4.0 to Retail Management” (ISSN 1849-7535), str. 42-48, Aveiro, Portugal. Dostupno na: https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdAveiro2019_Online.pdf
 2. Gali, S., Vidak, I. (2019):  Odnosi s javnošću u kulturnim institucijama na primjeru kazališta // Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, 10 (ISSN 1847-702X), 1; 39-49. Dostupno nahttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=323172
 3. Vidak, I., Resner, M. (2018):  Važnost storytellinga u turizmu kao komunikacijske i jezične vještine // 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu: NOVO VRIJEME – VRIJEME ZA RURALNI TURIZAM / Smolčić, D. ; Milohnić, I. (ur.). Opatija: Zagreb: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”,  str. 299-307
 4. Žada, M., Vidak, I. (2018): Etično komuniciranje na društvenim mrežama , U: Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (ISSN: 1846-702X, e-ISSN: 1849-1138), god.9, br.2, str.86-97. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=314749
 5. Vidak, I., Resner, M. (2018): THE ROLE OF ENGLISH IN THE INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TOURISM , U: Plemić, B., Rabotić, B.(eds.), Heritage Tourism: Concepts, Practices, Developments (ISBN 978-86-82371-72-4) (pp. 95-103), BITCO 2018 : COLLEGE OF TOURISM Belgrade
 6. Vidak, I., Bosnić, I. (2018): Literary tourism in Croatia, U: Omazic, M.A., Roska, V., Grobelna, A.(eds.), Economic and Social Development, (ISSN 1849-7535) (pp. 277-282), Paris: Varazdin Development and Enterpreneurship Agency: University North: Faculty of Management University of Poland
 7. Vidak, I., Klipa, M. (2017): Važnost etičkog kodeksa pri rješavnju sukoba u organizaciji. U: Gongeta, S., Smoljić, M. ur. Zbornik radova 7. međunarodne konferencije Razvoj javne uprave, 1. i 2. lipnja 2017., Vukovar, Hrvatska. Vukovar: Veleučilište ”Lavoslav Ružička” u Vukovaru, str. 348-355
 8. Vidak, I., Bosnić, I. (2017): Multimedia as a communication tool, U: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XIII, (ISSN 1847-0408) (pp. 1116-1129.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek
 9. Vidak, I.(2016) Pregled ključnih pojmova Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. U: Praktični menadžment, stručno-znanstveni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, Vol. V, br. 1. 2016, ISSN 1847-8107, str. 63-65
 10. Klipa, M., Vidak, I. (2015) Nagrađivanje, jedna od ključnih funkcija menadžmenta ljudskih resursa. U: Romić, D., Vajda Halak, Ž., Belaj, I., ur. Zbornik radova 5. međunarodne konferencije Razvoj javne uprave, 8. i 9. svibnja 2015., Vukovar, Hrvatska. Vukovar: Veleučilište ”Lavoslav Ružička” u Vukovaru, str. 199-209.
 11. Bosnić, I., Jaković, B., Vidak, I. (2015): Određivanje kompetencija i ishoda učenja za zanimanje menadžer ruralnog turizma, U: Acta turistica nova, No.1, Volume 9/2015, ISSN 1846-4394, str. 41-59
 12. Vidak,I. (2014): Oblik i struktura poslovnog pisma, U: Praktični menadžment, stručno-znanstveni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, Vol. V, br. 1. 2014, ISSN 1849-0689 (online), str. 79-82
 13. Vidak, I. (2014): Facebook, komunikacija 21.st., U: Praktični menadžment, stručno-znanstveni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, Vol. V, br. 1. 2014, ISSN 1849-0689 (online), str. 48-52
 14. Vidak, I. (2011): Benchmarking u knjižnici, U: Breslauer, N. (ur.) Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, god.2, br.2, 2011., Čakovec, ISSN 1847-702X, str. 123-127
 15. Vidak, I. (2010): Primjer iz knjižničarske prakse, U: Svezak: časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, god. XII, Bjelovar, ISSN 1331-8578, str.49-50
 16. Vidak, I. (2010): Knjižnica kao dio ponude kulturnog turizma, U: Bedeković, V. (ur.) Zbornik radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, god.II, br.2, Virovitica, ISSN 1847-4381, str.127-132

Poglavlja/ potpoglavlja  u udžbeniku:

 1. Vidak, I. (2016) Poduzetnik kao nositelj poduzetničkog procesa: Etično poslovanje (poduzetništvo i etičnost): etika, moral i etička odluka; poduzetnička etika i etično poslovanje. U: Bedeković, V., ur., Uvod u poduzetništvo. Prvo izdanje. Virovitica: VŠMTI, str. 71-75

Javna predavanja:

 • 1. Javno predavanje na temu ”Mediji i odnosi s medijima”, održano u Vijećnici Općine Suhopolje, 15. srpnja 2014.

Izlaganja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

 1. Vidak, I., Bosnić, I. (2017): Multimedia as a communication tool, Interdisciplinary Managment Research XIII, Opatija, 19.-21. svibnja 2017.
 2. Vidak, I., Resner, M. (2018): Važnost storytellinga u turizmu kao komunikacijske i jezične vještine, 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu ”Novo vrijeme-vrijeme za ruralni turizam”, Supetar, 9.-13. svibnja 2018.

Dodatne edukacije:

1. U okviru projekta Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma (2013-2015) metodološka radionica ”Nastava usmjerena na studenta”, 29.1.2014.-1.2.2014.:

 • Studenti i učenje
 • Poučavanje
 • Ishodi učenja i konstruktivno poravnavanje
 • Komunikacija na nastavi

2. U okviru projekta Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim studijskim programima poduzetništva(2015-2016) metodološka radionica ”Jačanje kapaciteta poučavatelja za planiranje ishoda učenja i primjenu metoda poučavanja usmjerenih na studenta , 11.-12.11/ 24.-25.11.2015.:

 • Izazovi obrazovanju, Kurikulum: osnovni pojmovi, ishodi učenja na razini programa, Planiranje ishoda učenja na razini kolegija
 • Poučavanje usmjereno na studenta, Suradničko učenje, Tehnike suradničkog učenja
 • Pristupi učenju, Kritičko čitanje, Učenje raspravom, Akademska kontroverza
 • Iskustveno učenje, Učenje otkrivanjem, Projektno planiranje

3. U okviru  projekta Postani poduzetnik budućnosti- budi E-poduzetnik (2015-2016), 6.11.2015. – 12.2.2016.:

 • Komunikacijske vještine
 • Kako pokrenuti poslovanje?, pravni oblici, izvori financiranja, institucionalni okviri
 • Bussiness Inteligence
 • E- poslovanje
 • Tko su naši kupci i što žele?
 • Alternativni-gerila marketing
 • Izrada poslovnog plana i organizacija poslovanja
 • Kreativna prodaja
 • Poslovni pregovori
 • Proaktivno na tržište rada
 • Izrada osobnog plana

Nit vodilja…