Ivona Želježić, mag.oec.

Kontakt:

Konzultacije (rad sa studentima): 

 • pola sata prije i nakon predavanja

Životopis: 

 • Ivona Želježić rođena je 09. listopada 1989. godine u Virovitici. Osnovnu školu Ivane Brlić Mažuranić te srednju školu, opću gimnaziju Petra Preradovića, također završava u Virovitici sa odličnim uspjehom. Po završetku srednje škole, 2008. upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku (smjer financijski menadžment). Magistarski rad na temu Povezanost interne i ekstere revizije obranila je 2013. godine kod doc.dr.sc. Ive Mijoča te stječe naziv magistra ekonomije. Krajem 2013. počinje raditi u Poreznoj upravi – Područni ured Virovitica na mjestu samostalnog upravnog referenta za poreze i doprinose te nakon godinu dana rada polaže državni stručni ispit. U lipnju 2015. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku završava Pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku izobrazbu. Te iste godine zapošljava se u Agrofructus grupi (Marinada d.o.o.) gdje radi kao asistent direktora prodaje. U ožujku 2016. godine počinje raditi u odjelu nabave Hrvatskih duhana d.d. (BAT). Nakon dvije godine iskustva u nabavi na različitim pozicijama prelazi u odjel Proizvodnje kao analitičar za planiranje i obavještavanje. Na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici počinje raditi 2016. godina kao asistent – vanjski suradnik. Aktivno se služi engleskim jezikom.

Interesi: financije, poduzetništvo

Nastavna aktivnost:

 • Ponašanje potrošača
  Menadžment ljudskih resursa
  Upravljanje ljudskim potencijalima
  Marketing malih i srednjih poduzeća
  Poslovna organizacija
  Logistika u poduzetništvu
  Poduzetništvo
  Upravljanje kvalitetom
  Integrirana marketinška komunikacija

Objavljeni radovi

 1. Ribić, Damir; Oremuš, Ivona: (2018) PROCUREMENT STANDARDS OF MULTINATIONAL COMPANIES // 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ECONOMY OF EASTERN CROATIA – VISION AND GROWTH / ; Mašek Tonković, Anka ; Crnković, Boris (ur.).; Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek Croatia, str. 602-617