Javor Bogati, univ.spec.oec

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije): po dogovoru e-mailom

Životopis:

  • 1991. godine diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu na temu Projektiranje informacijskih sistema, a 2009. godine na istom fakultetu završava specijalistički studij Menadžmenta poslovnih sustava. Od 1991. do 1993. godine zaposlen je u Hrvatskim šumama kao IT djelatnik, a od 1993. radi u MORH-u na podrujima informatike, uprave i rukovodstva.

Nastava: Poslovni informacijski sustavi – vježbe

Objavljeni radovi:

  1. Bogati, J. (2011): Norme informacijske sigurnosti ISO/IEC 27K. Praktični menadžment, Vol. II, br.3. (1), (ISSN: 1847-8107), (str. 112-117)
  2. Bogati, J.,Vuk, D.: (2012): IDEF metodologija modeliranja informacijskih sustava. Praktični menadžment, Vol. III, br.4.  (1), (ISSN: 1847-8107), (str. 93-99)