Juraj Randelj, mag. oec.

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije):

Životopis:

 • Rođen 27.10.1988. u Virovitici, Republika Hrvatska. U Slatini  2007. završava srednju ekonomsku školu. Godinu dana kasnije upisuje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, gdje 2012. završava sveučilišni preddiplomski studij, smjer hotelski menadžment i stječe naziv prvostupnika ekonomije. 2013. upisuje diplomski studij na istom fakultetu, a 2015. diplomira na smjeru hotelski menadžment, te stječe naziv magistra ekonomije. Iste godine završava i pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno njemačkim jezikom. Prvo radno iskustvo stječe 2013. kao profesor na zamjeni za ekonomsku skupinu predmeta u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, te Industrijsko – obrtničkoj školi u Slatini. Nakon toga, 2014., zapošljava se u Udruzi osoba s invaliditetom Slatina kao asistent u nastavi. 2015. godine počinje raditi kao pripravnik u Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine, te kao vanjski suradnik na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Od 01. ožujka 2017. godine zapošljava se na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici kao asistent iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija i postaje članom Odjela za turizam. Tijekom fakultetskog obrazovanja sudjeluje na brojnim seminarima (Zadovoljni Opatijski gosti 2011., Hotel Admiral, Opatija, Menadžer hotela 2011., Hotel Ambasador, Opatija,  Menadžer hotela 2012., Hotel Ambasador, Opatija, Menadžment projekata EU 2012, FMTU, Opatija, PR Manager 2013., Hotel Ambasador, Opatija), te polaže ljetnu školu u Austriji (University of Applied Sciences Burgenland – The power of origin II, International marketing of Regional F&B Products in tourism, 2011.).

Interesi:

 • poduzetništvo, turizam, projekti EU

Nastava:

 • Marketing turističke destinacije
 • Kulturni turizam
 • Planiranje održivog razvoja turizma
 • Posebni oblici ruralnog turizma
 • Promocija u ruralnom turizmu
 • Promocija autohtonih ruralnih proizvoda
 • Prodajno poslovanje u turizmu
 • Ruralni turizam i kulturna baština
 • Upravljanje integralnim turističkim proizvodom
 • Turistička atrakcijska osnova
 • Turistička politika i organizacija turizma

Popis radova:

 1. Tubić, D., Bakan, R., Randelj, J. (2018): The marketing activities and barriers of the agrotourism economies of Continental region of the Republic of Croatia: TFF owners perception. In: Barković, D., Crnković, B., Dernoscheg, K.H, Pap, N., Runzheimer, B. Wentzel, D. (eds.), Interdisciplinary management research XIV. (ISSN 1847-0408) (pp. 1162-1174), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 2. Bosnić, I., Tubić, D., Randelj, J. (2018): Analysis of adventure forms of river-based tourism on Croatian rivers. In:  Milohnić, I., Smolčić Jurdana, D. (eds.) 24th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2018 – Trends and Challenges (ISSN 1848-4581) (pp. 35-44), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management.
 3. Bakan, R., Tubić, D., Randelj, J. (2018): Food heritage – a key factor for positioning slavonia as a lifestyle destination. In: Mašek Tonković, A.; Crnković, B. (eds.), 7th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 700-709), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 4. Tubić, D., Randelj, J., Dragojević, I. (2018): Cyclotourism in the continental part of the Republic of Croatia on the example of Virovitica-Podravina County. U: Breslauer, N. (ur.), Zbornik radova 5. Međunarodne konferencije „INOVACIJE, TEHNOLOGIJE, EDUKACIJA I MENADŽMENT“, God. 5., Broj 5., (ISSN 2584-7562) (str. 74-86.), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu.
 5. Tolušić, E., Randelj, J., Marković, D., (2018): Legal frameworks for providing hospitality services on family farms with emphasis on campsite – Robinson accomodation. U: Breslauer, N. (ur.), Zbornik radova 5. Međunarodne konferencije „INOVACIJE, TEHNOLOGIJE, EDUKACIJA I MENADŽMENT“, God. 5., Broj 5., (ISSN 2584-7562) (str. 123-127.), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu.

Izlaganja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

 1. Bosnić, I., Tubić, D., Randelj, J. (2018): Analysis of adventure forms of river-based tourism on Croatian rivers. 24th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2018 – Trends and Challenges, Opatija, 26.-27. travnja 2018
 2. Tubić, D., Randelj, J., Dragojević, I. (2018): Cyclotourism in the continental part of the Republic of Croatia on the example of Virovitica-Podravina County. 5. Međunarodna konferencija „INOVACIJE, TEHNOLOGIJE, EDUKACIJA I MENADŽMENT”, Sveti Martin na Muri, 4.-5. travnja 2018