Maja Resner, prof., asistent

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije):

 • U kabinetu 1-12 ponedjeljkom od 13.00 do 14.00 i prema dogovoru uz prethodnu najavu na mail

Životopis:

 • Maja Resner rođena je 29. lipnja 1977. u Virovitici, Republika Hrvatska. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju završava u Virovitici. Nakon završene srednje škole upisuje sveučilišni dodiplomski studij engleskog i njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Tijekom studija, kao stipendistica Sveučilišta Augsburg, pohađa međunarodnu ljetnu školu njemačkog jezika pri Sveučilištu Augsburg u trajanju od tri tjedna. Diplomirala je 2014. godine s odličnim uspjehom s radom „Idioms with Lexical Items Related to Music and their Counterparts in Croatian“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Maria Brdara i stekla naziv profesora engleskog i njemačkog jezika i književnosti. Prvo radno iskustvo stječe 2001. godine kada kao apsolvent počinje raditi kao profesor engleskog i njemačkog jezika u Tehničkoj školi u Virovitici. Nakon toga zapošljava se u školi za strane jezike „Fonem“ u Virovitici na poslovima voditeljice tečajeva engleskog i njemačkog jezika gdje radi od 2002. do 2017. godine, redovito se stručno usavršava pohađajući brojne seminare o metodici nastave engleskog i njemačkog jezika i novim spoznajama o učenju i poučavanju stranih jezika. 2007. godine s ocjenom A polaže međunarodni ispit Cambridge Proficiency in English na razini C2, a 2014. pohađa niz radionica za ispitivače na međunarodnim ispitima pri Goethe-Institutu u Zagrebu. U listopadu 2016. godine počinje raditi kao vanjski suradnik na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Od 1. ožujka 2017. godine zapošljava se na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici kao asistent iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija (anglistika) i postaje članicom Odjela za turizam. U listopadu 2017. kao članica Odjela za turizam pohađa edukaciju za turističke pratitelje – vodiče po zaštićenim područjima prirode Virovitičko-podravske županije.

Interesi:

 • poslovna komunikacija, engleski jezik kao jezik struke, Cambridge i Goethe ispiti, engleska i američka književnost 20. st., idiomi u engleskom i njemačkom jeziku

Nastava:

 • Engleski jezik 1
  Engleski jezik 2
  Engleski jezik 3
  Engleski jezik 4
  Engleski jezik 5
  Računalni engleski 1
  Računalni engleski 2
  Njemački jezik 1
  Njemački jezik 2

Objavljeni radovi

 1. Vidak, I., Resner, M. (2019): Strengthening of Linguistic and Communicative Competence by E-Learning// ESD: 43rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – ‘Rethinking Management in the Digital Era: Challenges from Industry 4.0 to Retail Management’, str. 42-48, Aveiro, Portugal.
 2. Vidak, I., Resner, M. (2018): Važnost storytellinga u turizmu kao komunikacijske i jezične vještine // 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu: NOVO VRIJEME – VRIJEME ZA RURALNI TURIZAM / Smolčić, D. ; Milohnić, I. (ur.). Opatija: Zagreb: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”, str. 299-307
 3. Vidak, I., Resner, M. (2018): THE ROLE OF ENGLISH IN THE INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TOURISM , U: Plemić, B., Rabotić, B.(eds.), Heritage Tourism: Concepts, Practices, Developments (ISBN 978-86-82371-72-4) (pp. 95-103), BITCO 2018 : COLLEGE OF TOURISM Belgrade

Izlaganja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

 1. Vidak, I., Resner, M. (2018) The Role of English in the Intercultural Communication in Tourism, BITCO 2018 ‘Heritage Tourism: Concepts, Practices, Developments’, Beograd, 23. – 24. ožujka 2018.