Marijana Špoljarić, mag. educ. math. et inf., v.pred.

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije):

 • – srijedom 9-10h ili prema dogovoru

Životopis:

 • Marijana Špoljarić završila je osnovnu školu i matematičku gimnaziju u Virovitici. Diplomirala je na Odjelu za matematiku u Osijeku 30.svibnja 2006.g. pod mentorstvom prof.dr.sc. Dragana Jukića obranom rada „Numerička integracija“. Od 2008. godine pohađa doktorski studij informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Kao apsolvent počela je raditi u OŠ Ivane Brlić – Mažuranić u Virovitici. Za vrijeme rada u osnovnoj školi sudjelovala je na županijskim aktivima matematičara kao predavač i voditelj radionica. Tijekom prvog semestra akademske godine 2008./2009. radila je kao vanjski suradnik u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. U ožujku 2009. zapošljava se na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici kao asistent, gdje u 2013. godini napreduje u naslovno nastavno zvanje predavača. Tijekom akademske godine 2015./2016. pohađa i završava seminar stručnog usavršavanja „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“ (ALCT) u organizaciji Foruma za slobodu odgoja. U veljači 2018. godine promovirana je u učiteljicu u programu ALCT.  Suradnju sa Veleučilištem u Požegi započinje u akademskoj godini 2015./16. do akademske godine 2018./19.. Aktivni je član Odbora Stručne sekcije Hrvatskog matematičkog društva. U naslovno nastavno zvanje višeg predavača, znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika izabrana je 8. veljače 2018. godine.

Interesi:

 • E – learning
 • Poslovna matematika

Nastava:

 • Matematika
  Financijska matematika
  Gospodarska matematika
  Gospodarska matematika I
  Gospodarska matematika II
  Numerička matematika
  Vjerojatnost i statistika
  Građa računala i operacijski sustavi
  Algoritmi i strukture podataka
  Istraživanje tržišta

Objavljeni radovi:

 1. Špoljarić, M., Hajba, M., Pecimotika, M. (2020): Interactive approach to Digital Logic, MIPRO 2020, 43 rd International Convention (ISSN 1847-3946), Opatija (str. 1901-1906)
 2. Tevčić, M., Špoljarić, M., Maras, M. (2019): Kompleksni brojevi u Gaussovoj ravnini, U: Breslauer, N., Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, godina 10, br. 1, (ISSN 1847-702X), Međimursko veleučilište, Čakovec (str.113-130)
 3. Hajba, M., Špoljarić, M. (2019): Programski paket GNU Octave u nastavi, MIPRO 2019, 42 nd International Convention (ISSN 1847-3946), Opatija (str. 569-574)
 4. Halusek, V., Rodiger, T., Špoljarić, M. (2018): Matrix Reshish alat za matrice i sustave linearnih jednadžbi, U: Grubišić, L., math.e, Hrvatski matematički elektronički časopis, br. 23.2 (ISSN 1334-6083), Hrvatsko matematičko društvo, Zagreb
 5. Špoljarić, M., Radišić, B., Čuletić Čondrić, M.(2018): Analiza uspjeha studenata i njihovi stavovi nakon primjene ERR okvira, U: Koceić-Bilan, N,, Acta Mathematica Spaletensia Series didactica Vol.1 (ISSN 2623-5803), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Splitsko matematičko društvo, Split, (str. 75-88)
 6. Novosel, M., Špoljarić, M., Heđi, I. (2018): Alati za rješavanje problema linearnog programiranja, U: Breslauer, N., 5. međunarodna konferencija: Inovacije, tehnologije, edukacija i menadžment (ISSN 2584-7562 str. 91-99),
 7. Špoljarić, M., Banjedvorac, I., Prelas Kovačević, A. (2017): Statistička analiza vremenskih nizova na primjeru evaluacije kvalitete izvedbe nastavnog procesa u Visokoj školi Virovitica, U: Jukić, O., Praktični menadžment, Stručno-znanstveni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, Vol.VIII, br.1. (ISSN 1849-0689), Virovitica, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ( UDK 519.2 str. 68-76)
 8. Obradović, M., Špoljarić, M., Halusek, V. (2017): Potpuna vjerojatnost Bayesova formula, U: Jukić, O., Praktični menadžment, Stručno-znanstveni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, Vol.VIII, br.1. (ISSN 1849-0689), Virovitica, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ( UDK 519.2 str. 13-17)
 9. Špoljarić, M., Halusek, V., Razlog, A. (2016): Rješavanje primjera iz sličnosti na detaljan način, U:Šikić, T., Poučak, Časopis za metodiku i nastavu matematike, br. 67. (ISSN 1332-3008), Zagreb, Hrvatsko matematičko društvo, (str. 28-34)
 10. Kovačić, B., Špoljarić, M., Marohnić, L. (2014): O Jacobsthalovom nizu, U: Grubišić, L., math.e, Hrvatski matematički elektronički časopis, br. 25 (ISSN 1334-6083), Zagreb, Hrvatsko matematičko društvo
 11. Halusek, V., Špoljarić, M. (2014): Usporedba planiranja i pripremanja za nastavni rad na različitim nivoima školovanja, U: Bedeković, V., Blažević, Z., Praktični menadžment, Stručno-znanstveni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, Vol.V, br.1. (ISSN 1849-0689), Virovitica, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ( UDK 371.3:37.018 str. 135-140)
 12. Prelas Kovačević, A., Špoljarić, M., Vuk, D. (2014): The Impact of Internet Use on Education Process, U: Tralić, D., Muštra M., Zovko-Cihlar, B., Proceedings ELMAR – 2014, 56th International Symposion (ISBN: 978-953-184-199-3) Zadar, Croatian Society Electronic in Marine – ELMAR, (str. 269-272)
 13. Blažević, Z., Špoljarić, M., Britvić, J. (2014): Influence of career managment system on customer relationship managment in higher education, U: Primorac, D., Jovancai, D. (ur.) 5th International Scientific Conference Economic and Social Development, 10-12 April, 2014 Belgrade, Serbia (ISBN 978-953-6125-08-1) (str. 518-528.)
 14. Halusek, V., Kostadinović, D., Špoljarić, M. (2013): Fizika je prirodna znanost u kojoj se bavimo matematikom, U: Pećina, P, Zbornik radova, XI. hrvatski simpozij o nastavi fizike, Nastava fizike i interdisciplinarnost, (ISBN: 978-953-7178-16-1), Primošten, Hrvatsko fizikalno društvo i Agencija za odgoj i obrazovanje, (str.52-63)
 15. Blažević, Z., Špoljarić, M. (2013): Analysis of cross-sector differentiation during strategy formulation, U: Filipović, D., Goltnik Urnaut, A. (ur.), 2nd International Scientific Conference Economic and Social Development, 4-5 April, 2013 Paris, France (ISBN 978-961-6825-72-6) (str. 94-103.)
 16. Halusek, V., Špoljarić, M., Kostadinović, D. (2012): Utjecaj matematike na društveno okruženje. U: Mladinić, P., Svedrec, R. (ur.) Zbornik radova, Peti kongres nastavnika matematike. (ISBN 978-953-6862-24-5) Zagreb: Hrvatsko matematičko društvo i Profil (str. 235-243)
 17. Prelas Kovačević, A., Špoljarić, M., Heđi, I. (2012.): Cloud – Based collaboration enables a new way of working in higher education. U: Galetić, L., Šimurina, J. (ur.) An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future (ISBN-13: 978-953-6025-56-5), Šibenik: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business (str. 368-389)
 18. Prelas Kovačević, A., Špoljarić, M., Heđi, I. (2012): Primjena Cloud Computing – u visokom obrazovanju na primjeru modela prijave završnih radova prikazanog SDL jezikom. U: Plenković, M., Galičić, V. (ur.) Society and Technology 2012 – Dr Juraj Plenković (ISBN: 978-953-6226-23-8), Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo & International Federation communication association (str. 228-243)
 19. Halusek, V., Špoljarić, M. (2010): Osposobljenost učitelja razredne nastave za pripremanje učenika za natjecanje iz matematike. U: Mladinić, P., Svedrec, R., (ur.) Zbornik radova, Četvrti kongres nastavnika matematike. (ISBN: 978-953-6862-19-1) Zagreb: Hrvatsko matematičko društvo i Školska knjiga (str. 215-222)
 20. Špoljarić, M., Halusek, V., Prelas Kovačević A. (2010): Usporedba uspješnosti studenata koji su radili različitim metodama rada. U: Bene A., (ur.) Suvremeni metodički izazovi (ISBN 978-86-87095-08-3), Subotica: Magyar Tannyelvu Tanitokepzo Kar (elektronički časopis)
 21. Halusek, V., Špoljarić, M., Bedeković, V. (2010): Djelotvornost metodike nastave matematike kod budućih učitelja razredne nastave. U: Bene A., (ur.) Suvremeni metodički izazovi (ISBN 978-86-87095-08-3), Subotica: Magyar Tannyelvu Tanitokepzo Kar (elektronički časopis)
 22. Prelas Kovačević, A., Špoljarić, M., Student (2010): Elektroničke knjige u obrazovanju. U: Plenković, M., Galičić, V. (ur.) Društvo i tehnologija 2010. (ISBN: 978- 953-6226-22-1), Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo & NONACOM (str. 141-146)
 23. Jukić, O., Heđi, I., Špoljarić, M. (2010): Informacijski sustav za samostalno kreiranje turističkih aranžmana. U: Lučić, B. (ur.)ICTE 2010 Internacional conference on tourism and environment (ISBN: 978-9958-9038-2-3), Sarajevo: Kamigrafika – trade
 24. Prelas Kovačević, A., Špoljarić, M., Špoljarić, Z. (2010): Stručno osposobljavanje djelatnika sportskih aktivnosti u hotelima najviše kategorije. U: Breslauer, N. (ur.) Zbornik radova Stručni kadrovi u turizmu i sportu. (ISSN: 1847-5469), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu u suradnji s Međimurskim savezom sportske rekreacije „Sport za sve“ i Gimnastičkim klubom „Marijan Zadravec Macan“ (str. 170-177)
 25. Halusek, V., Jukić, O., Špoljarić, M. (2009): Primjena suvremenih informacijskih tehnologija u usvajanju znanja iz matematike pri radu s nadarenim učenicima. U: Bene A., (ur.) A Tehetséggondozásta az élethossizg tarto tanulásig II(ISBN: ) Subotica, Forum Könyukiado, Ujvdék és Újvidéki Egyetem, Magyar, Tannyelvű Taní tóképzö Kar, (str.66-73)
 26. Jukić, O., Halusek, V., Špoljarić, M. (2009): Low – Level Alarm Filtration Based on Alarm Classification. U: Grgić, M., Božek, J., Grgić, S. (ur.) Proceedings ELMAR – 2009, 51st International Symposion (ISBN: 978-953-7044-10-7) Zadar, Croatian Society Electronic in Marine – ELMAR, (str. 143-146)
 27. Jukić, O., Špoljarić, M., Halusek, V. (2009): Low – Level Alarm Filtration Based on Alarm Classification. U: Bedeković, V. (ur.)Zbornik radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (ISSN: 1847-4381) Virovitica, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (str. 99-104)

Recenzirani nastavni materijali za predmete iz kojih izvodi nastavu u tiskanom obliku:

 1. Halusek, V., Špoljarić, M.: Matematika za stručni studij ekonomije (ISBN: 978-953-56081-4-1), Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Virovitica, 2012.
 2. Jukić, O., Špoljarić, M.: Uvod u građu računala (ISBN 978-953-56081-0-3), Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Virovitica, 2010.

Sudjelovanja na znanstvenim skupovima i konferencijama:

 1. Radišić, B., Špoljarić, M., Čuletić, Čondrić M. (2017): Analysis of the Final Exam Results After Applying ERR Framework, The 6th Cyprus International Conference on Educational Reserch (CYICER-2017), North Cyprus, 04.-06.05.2017.
 2. Prelas Kovačević, A., Špoljarić, M., Špoljarić, Z. (2010): Stručno osposobljavanje djelatnika sportskih aktivnosti u hotelima najviše kategorije. 1. međunarodna konferencija Menadžment turizma i sporta , Toplice Sv. Martin, 19.-20.03.2010.
 3. Špoljarić, M., Halusek, V., Prelas Kovačević, A. (2010): Usporedba uspješnosti studenata koji su radili različitim metodama rada. Međunarodna znanstvena konferencija Suvremeni metodički izazovi, Subotica, 23.-25.09.2010.
 4. Halusek, V., Špoljarić, M., Bedeković, V. (2010): Djelotvornost metodike nastave matematike kod budućih učitelja razredne nastave. Međunarodna znanstvena konferencija Suvremeni metodički izazovi, Subotica, 23.-25.09.2010.
 5. Halusek, V., Jukić, O., Špoljarić, M. (2009): Primjena suvremenih informacijskih tehnologija u usvajanju znanja iz matematike pri radu s nadarenim učenicima. Međunarodna znanstvena konferencija Jednakost mogućnosti kao rezultat integracija u obrazovanju, Subotica, 17.-19.09.2009.
 6. Jukić, O., Halusek, V., Špoljarić M. (2009.) Low-Level alarmfiltration based on alarm classification.Electronics in Marine, ELMAR’09, Symposium Proceedings, Zadar, 28.-30.09.2009.

Radovi u koautorstvu sa studentima

 1. Novosel, M., Špoljarić, M., Heđi, I. (2018): Alati za rješavanje problema linearnog programiranja, U: Breslauer, N., Zbornik radova V. konferencije: Inovacije, Tehnologije, Edukacija i Menadžment (ISSN 2584-7562), Čakovec, (UDK 004.43:519.85 str. 91-99)
 2. Banjedvorac, I., Špoljarić, M., Prelas Kovačević, A. (2017): Statistička analiza vremenskih nizova na primjeru evaluacije kvalitete izvedbe nastavnog procesa u Visokoj školi Virovitica, U: Jukić, O., Praktični menadžment, Stručno-znanstveni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, Vol.VIII, br.1. (ISSN 1849-0689), Virovitica, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ( UDK 519.2 str. 68-76)
 3. Zebić, P., Špoljarić, M. (2016): Teorijske osnove i analiza ponude stambenih kredita banaka, U: Breslauer, N. (ur.)Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (ISSN: 1847-702X) Čakovec, Međimursko veleučilište u Čakovcu (str. 123-138.)
 4. Medakovć, F., Kovačević, P., A., Špoljarić, M. (2016): Povezanost stupnja obrazovanja i zadovoljstva zaposlenika, U: Starc, J. (ur.) Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU (ISBN: 978-961-6770-35-4), Novo Mesto, Fakultet za poslovne in upravne vede Novo Mesto, Fakulter za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo Mesto (str. 352-357)