Mateja Cah, mag.oec.

  • Mateja Cah rođena je 1988. godine u Virovitici, gdje završava osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje u Gimnaziji Petra Preradovića. Zbog interesa prema marketingu upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, gdje aktivno sudjeluje u brojnim studentskim natjecanjima vezanim uz razvoj marketing strategije ili plana na zadanu temu te ostvaruje dobre plasmane. Diplomirala je 2012. godine nakon čega se vraća u rodnu Viroviticu gdje započinje svoju poslovnu karijeru. Od 2013. godine zaposlena je u Razvojnoj agenciji VIDRA gdje radi na pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije, a trenutno se nalazi na radnom mjestu Više savjetnice za pripremu i provedbu projekata. Zahvaljujući radu u razvojnoj agenciji, prošla je brojna usavršavanja te radi na različitim projektima iz područja turizma, poduzetničke infrastrukture, poboljšanja studentskog standarda, zdravstvenih usluga te drugim projektima od društvenog značaja. Privatno se bavi brdskim biciklizmom, rekreativno i natjecateljski, te od 2017. obnaša dužnost dopredsjednice Biciklističkog kluba BOR što izvrsno prati njezin interes prema cikloturizmu, ali i drugim oblicima turizma.

Objavljeni radovi

  1. Utjecaj okruženja na marketinško pozicioniranje SOS Dječjeg sela Hrvatska, dr.sc. Štimac Helena i Cah Mateja, Ekonomski vjesnik, Ekonomski fakultet u Osijeku, God. XXV, Br. 1/2012., str. 193-206.

Dodatna edukacija

  • ▪   Edukacija za cikloturističkog vodiča, Istarska razvojna turistička agencija, 2015.
  • ▪   Razvoj marketing strategije, Euruho Consulting, 2015.
  • ▪   Kako izraditi CBA  analizu (analizu troškova i koristi), Mirakul, 2015.
  • ▪   Trening komunikacijskih vještina, Coris educa, 2013.
  • ▪   Upravljanje projektnim ciklusom, Razvojna agencija VIDRA, 2012.