Rajka Avirović Gaća, mag.nutricionizma

Kontakt: 033/492-264

Kabinet: 1-04

E-mailr.avirovic.gaca@gmail.com

Rad sa studentima (konzultacije):  srijeda 14-15h

Životopis:

 • Rođena 7.svibnja 1972. u Virovitici. Živi u Slatini, udana, majka dvoje djece. U Slatini završava osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu 1999.g. i stekla naziv dipl. ing. prehrambene tehnologije, smjer nutricionizam ili po novoj akademskoj klasifikaciji magistra nutricionizma. Nakon završenoj fakulteta zapošljava se u tvrtki Mesoprerada u Slatini gdje završava pripravnički staž i polaže pripravnički ispit. Nakon toga polaže pedagoško-psihološku naobrazbu na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i zapošljava se u Srednjoj školi Pitomača i u Srednjoj školi Marka Marulića u Slatini kao nastavnik stručnih predmeta. Od rujna 2008.g. zaposlena je u OŠ E.Kumičića u Slatini kao učitelj kemije. Kao vanjski suradnik radila je u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb – obrazovanje odraslih te Pučkom otvorenom učilištu Slatina –obrazovanje odraslih. Od 2014.g. radi kao vanjski suradnik na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici kao predavač kolegija Tehnologija hrane i pića.

Od profesionalnih aktivnosti ističu se edukacije:

 • 2016.g. CARNET: Office 365; Primjena interaktivnih mjernih uređaja u nastavi; Korištenje alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja; Primjena scenarija poučavanja, digitalnih alata i obrazovnih trendova; E-učitelj – suvremena nastava uz pomoć tehnologije
 • 2014.g.COGNITA, Korištenje ICT u nastavi
 • 2011.g. AZOO, Informacijsko-komunikacija tehnologija u obrazovanju-ICT Edu Modul 2
 • 2010.g. AZOO, Informacijsko-komunikacija tehnologija u obrazovanju-ICT Edu Modul 1
 • 2007.g. ECDL Europska računalna diploma, Hrvatski informatički zbor
 • 2003.g.Ministarstvo prosvjete i športa,Ured državne uprave “Edukacija edukatora”
 • 2002.g.Ministarstvo prosvjete i športa, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Projekti:

 • 2017. STILL-sport, ict, jezične kompetencije u službi očuvanja tradicije obrtništva i konkurentnosti na tržištu rada učenika, EU projekt-suradnik u provedbi projekta
 • 2016.g. Poduzetnik kroz cijeli život – Centar za poduzetništvo grada Slatine, suradnik u provedbi projekta
 • 2015.g. pilot projekt e-škole, digitalne kompetencije nastavnika -suradnik u provedbi projekta
 • 2014.g.-Prehrambeno tehnološki fakultet u Osijeku: Osnaživanje odraslih osoba na tržištu rada, EU projekt-suradnik u provedbi projekta
 • 2014.g. KFT-Znanjem i prijateljstvom za bolje sutra IPA Prekogranični program HU-HR, EU projekt-suradnik u provedbi projekta
 • 2014.g.,Comenius multilateralno partnerstvo, EU projekt-suradnik u provedbi projekta

Nastavna aktivnost: Tehnologija hrane i pića

Interesi:

 • Nutricionizam i pravilna prehrana
 • Zaštita okoliša, gospodarenje otpadom

Javna predavanja:

 1. Predavanje u okviru projekta „U zdravom i čistom okolišu osjećam se zeleno“, Slatina, POU, rujna 2015.g.