Rikard Bakan, mag.oec, v.pred.

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije): Srijedom od 15,00 do 16,00 sati ili četvrtkom uz prethodnu najavu elektronskom poštom (rikard.bakan@vsmti.hr)

Životopis:

 • Rikard Bakan rođen je 25. kolovoza 1968. godine u Virovitici. Otac troje djece. Osnovnu školu završio je 1983. godine u Pitomači. Srednju školu završio je 1987. godine u Virovitici. Diplomirao je 1993. godine na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji te stekao zvanje diplomiranog ekonomista turizma i ugostiteljstva. Iste godine zapošljava se u Srednjoj strukovnoj školi u Virovitici gdje radi kao nastavnik stručnih predmeta u zanimanjima iz područja rada ugostiteljstva i turizma. Nakon toga, točnije od jeseni 1994. godine do 1999. godine radi u Općini Pitomača kao Voditelj odsjeka za društvene djelatnosti, gdje je jedan od pokretača osnivanja Turističke zajednice općine Pitomača te njen prvi predsjednik od 1994. do 1998. godine. U tom razdoblju radio je na niz projekata vezanih uz ustrojstvo Turističke zajednice, osmišljavanju i izradi image brošura, specijaliziranih kataloga turističke ponude, sudjelovao u izradi strateškog marketinškog plana razvoja turizma Virovitičko-podravske županije, sudjelovao na niz sajmova te se dodatno educirao u područjima turizma i destinacijskog menadžmenta. Godine 1999. aktivno sudjeluje na ustrojavanju područnih odjela Srednje strukovne škole u Pitomači te ponovo prelazi raditi u Strukovnu školu Virovitica, ovaj put kao voditelj područnog odjela i nastavnik stručnih predmeta. Od 2003. godine Srednja škola u Pitomači osamostaljuje se te je od tada pa do 31. 12. 2011. ravnatelj ove srednjoškolske ustanove. Temeljem Pravilnika o izjednačavanju stručnih naziva s pripadajućim akademskim nazivima, u veljači 2010. godine od strane Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, primio je potvrdnicu o priznavanju akademskog naziva mag.oec. Dana 12. srpnja 2010. ispred Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Siniša Horak, prof.dr.sc. Renata Tomljenović i mr.sc. Neven Garača uspješno je održao nastupno predavanje te je 28. listopada 2010. godine izabran u zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam. Na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici zapošljava se 01. siječnja 2012. Istovremeno biva biran za pročelnika novoosnovanog Odjela za turizam i ekologiju te je istu dužnost obnašao do 01.10.2013. godine. U jedanaestom mjesecu 2015. godine, Odlukom Stručnoga vijeća Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici izabran je u zvanje višeg predavača. Polaznik je poslijediplomskog doktorskog studija „Menadžment“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U slobodno vrijeme bavi se glazbom kao aktivni član sastava Podravski mužikaši koji djeluje već 23 godine.

Interesi:         

Menadžment turističke destinacije, Ekonomija doživljaja i turizam, Gastroturizam

Projekti:

 • Sudjelovanje u izradi IPA projekta pod nazivom „Razvoj praktikuma za ekološku poljoprivredu i održivi turizam“ kao partnerskog projekta Srednjih škola iz Pitomače, Orahovice i Grubišnog Polje te općine Pitomača i tvrtke Jan Spider iz Pitomače. Projekt je prošao prvu fazu ocjenjivanja te je u fazi drugog koraka evaluacije.
 • Voditelj je projekta Odjela  za turizam „Implementacija destinacijskog menadžmenta na području Virovitičko-podravske županije“. Trenutno se  provodi  projekt  „Glavni  plan razvoja turizma na području općine Pitomača do 2020. – Razvojna i marketinška valorizacja turističke atrakcijske osnove“.
 • U razdoblju od 1. 7. 2014. do 28. 2. 2015. godine sudjelovao je u projektu izrade Glavnog plana razvoja turizma Općine Kreševo (BiH) za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Nastava:

 • Teorija i organizacija ruralnog turizma, Menadžment turističke destinacije, Ekonomija doživljaja i turizam, Turistička politika i organizacija turizma, Gastronomija i enologija, Tehnologija hrane i pića, Upravljanje integralnim turističkim proizvodom, Turistička atrakcijska osnova, Organizacija poslovanja ugostiteljskih objekata, Voditelj stručne prakse

Objavljeni nastavni materijali:

Objavljeni radovi:

 1. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R. (2018): Touristic Events as Generators of Visitations Increase and Tourism Sustainability of Nature Parks in Continental Croatia? International Scientific Journal TURIZAM (ISSN 1450-6661), Vol. 22., No. 1: 19-31
 2. Tubić, D., Bakan, R., Randelj, J. (2018): The marketing activities and barriers of the agrotourism economies of Continental region of the Republic of Croatia: TFF owners perception. In: Barković, D., Crnković, B., Dernoscheg, K.H, Pap, N., Runzheimer, B. Wentzel, D. (eds.), Interdisciplinary management research XIV. (ISSN 1847-0408) (pp. 1162-1174), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek
 3. R. Bakan, D.Tubić, J. Randelj ( 2018): Food heritage – a key factor for positioning Slavonia as a lifestyle destination, in A. Mašek-Tonković and B.Crnković (Ed): 7th International Scientific Syposium, Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, , (ISSN 184-9559),  (pp. 700-709), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek
 4. Jaković, R. Bakan, D. Tubić: (2017): Competitiveness of local destinations based on traditional events, in D. Smolčić-Jurdana (Ed): ToSEE – Tourism in Southern and Eastern Europe, Vol. 4, pp. 213-225, 2017
 5. Tubić, D., Bakan, R., Jaković, B. (2017): Agritourism: A new power of Croatian tourism. In: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XIII. (ISSN 1847-0408) (pp. 1230-1241), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 6. Tubić, D., Bakan, R., Ciriković, E., Tolušić, E., Špeh, I. (2016.): Uvod  u poduzetništvo,  u Uvod  u poduzetništvo (ur.) Vesna Bedeković, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, str. 7-16
 7. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R. (2016): Touristic evants as generators of visitations increase, in Vasiljević, Đ. (Ed.): Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, (ISBN 978-86-7031-409-2), Novi Sad, Univerity of Novi Sad , Faculty of Science (pg. 117-120)
 8. Tubić, D., Jaković, B., Bakan, R. (2016): Kulturni turizam okosnica budućeg turističkog razvoja u istočnoj Hrvatskoj, u Mašek-Tonković, A. (Ur.): Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – Vizija i razvoj (ISSN 1848-9559), Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmajera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 1003-1013)
 9. Bakan, R., Tubić, D.,Jaković, B. (2016): Integrated Aproach to Tourist Experiences – an Imperative for Branding and Competitive Advantages for Destinations in Continental Croatia, in Bacher, U. et al. (Ed.): Interdisciplinary Management Research, Opatija, Josip Juraj Strosmayer University of Osijek, Faculty of Economics Osijek, ( pg. 1043-4054)
 10. Bakan, R.,Salopek, D. (2015): Moderni trendovi u prehrani i njihov utjecaj na ugostiteljsku kuhinju, Praktični menadžment, Vol. VI, br.1., 2015. ( str. 105 – 110), (ISSN: 1847-8107)
 11. Bakan, R, Jaković, B. (2014): Inovativne marketinške metode kao sredstvo valorizacije sportsko-rekreativnog turizma kontinentalne Hrvatske, U: Breslauer, N (ur.): 3. Međunarodna konferencija Menadžment turizma i sporta (ISBN 978-953-56303-8-8) Sv.Martin na Muri, Međimursko veleučilište u Čakovcu, (str. 23-33.)
 12. Bakan, R: (2013): Lokalna gastronomija kao put prema turizmu doživljaja, U: Radić Lakoš T. i  ostali (ur.): 1. Znanstevenostručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem “Izazovi današnjice: Turizam danas – za sutra”  (ISSN 1846-6699), Šibenik, Veleučilište u Šibeniku, (str. 113)
 13. Bakan, R. (ur.) (2013): Priručnik iz osnova ekološke poljoprivrede, marketinga ekoloških proizvoda I ekoagroturizma, (ISBN 978-953-56216-0-9),  Pitomača:  Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Priručnik izrađen u sklopu IPA projekta, Grant Contract No: IPA4.1.3.1.07.01.c27
 14. Britvić, J., Bakan, R. (2013): Clusters as an initiative for rapid development of rural tourism, In: Barković, D., Runzheimer, B. (ed.), Interdisciplinary Management Research IX, (ISSN 1847-0408), Opatija, Postgarduate Study Management , Faculty of Economics Osijek (str. 861-873)
 15. Bedeković, V., Bosnić, I., Bakan, R. (2012): Razvoj ruralnih oblika turizma u Virovitičko-Podravskoj županiji: pretpostavke, modeli i perspektive, U: Katica, D. i Demonja D. (ur.), Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu,  (ISSN 1848-4964), Zagreb: Klub članova „Selo“, Institut za međunarodne odnose, (str. 208-209.)
 16. Bakan, R., Bosnić, I.  (2012): Public-private partnership: a model for sustainable tourism development in Regional Park Mura-Drava the possibility of tourist valorization of abandoned army barracks, U: Maček Tonković, A. (ur.), 1. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- jučer, danas, sutra, (ISBN 978-953-253-106-0), Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 201-206.)
 17. Bosnić, I.,Bakan, R. (2012): Prospects for development of ecotourism in Regional Park Mura-Drava. U: Galetić, L., Šimurina, J. (ur.), 6 th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future”(ISBN 978-953-6025-57-2), Šibenik: Faculty of Economics and Business University of Zagreb, (str. 1257-1267)
 18. Ćurić, K., Bakan, R. (2012): Mogućnost turističkog vrednovanja starih sportova na primjeru Podravskih Sesveta. U: Breslauer, N. (ur.) Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu: Zbornik radova II (2), (ISSN 1847-5469), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu (str. 187-191)
 19. Bedeković, V., Bakan, R. (2010): Interkulturalna dimenzija turizma kao polaznica obrazovanja turističkih kadrova za interkulturalne odnose.  U: Bedeković, V. (ur.) Zbornik radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici II(2),(ISSN: 1847-4381), Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici (str. 105-115.)
 20. Bedeković, V., Bakan, R. (2010): Pretpostavke razvoja ekoturizma u zaštićenom krajoliku Križnica. U: Bedeković, V. (ur.) Zbornik radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici II(2), (ISSN: 1847-4381), Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici (str. 37-45.)
 21. Bakan, R. (2010): Agroturizam: Šansa za poduzetništvo u poljoprivredi Virovitičko-podravske županije. U: Herceg, N., Unković, S. i sur. (ur.) International conference on tourism and environment ICTE 2010. (ISBN: 978-9958-9038-2-3), Sarajevo: IUPNB (str. 407 – 420.)

Izlaganja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

 1. R. Bakan, D.Tubić, J. Randelj ( 2018): Food heritage – a key factor for positioning Slavonia as a lifestyle destination, 7th International Scientific Syposium, Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, Osijek, 24.-26.05.2018.
 2. Jaković, R. Bakan, D. Tubić: (2017): Competitiveness of local destinations based on traditional events, ToSEE – Tourism in Southern and Eastern Europe, Opatija, 04–06.05.2017
 3. Tubić, D., Jaković, B., Bakan, R. (2016): Kulturni turizam okosnica budućeg turističkog razvoja u istočnoj Hrvatskoj, Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – Vizija i razvoj, Osijek, lipanj 2016.
 4. Bakan, R., Tubić, D.,Jaković, B. (2016): Integrated Aproach to Tourist Experiences – an Imperative for Branding and Competitive Advantages for Destinations in Continental Croatia, Interdisciplinary Management Research, Opatija, svibanj, 2016.
 5. Bakan, R. (2014): Ekoturizam – perspektive razvoja u zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko-podravske županije.” Međunarodna konferencija o regionalnoj suradnji “Održivi razvoj i eko turizam”, Bihać, rujan, 2014. (ppt prezentacija, predavanje)
 6. Bakan, R: (2013): Lokalna gastronomija kao put prema trurizmu doživljaja, 1. Znansteveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem “Izazovi današnjice: Turizam danas – za sutra”, rujan 2013.
 7. Bedeković, V., Bosnić, I., Bakan, R. (2012): The development of rural tourism forms in Virovitica-podravina County: assumptions, models, perspectives, Third International Rural Tourism Congress Osijek, 24. may 2012.
 8. Bakan, R., Bosnić, I. (2012): Public-private partnership: a model for sustainable tourism development in Regional Park Mura-Drava the possibility of tourist valorization of abandoned army barracks, International Scientific Symposium “ Economy of Eastern Croatia – yesterday, today, tomorrow” , Osijek, 17. May 2012.
 9. Bakan, R. “ Agrotourism: a chance for agricultural entrepreneurship in Viirovitica-podravina county “ Tourism and environment 2010.“ Sarajevo, march 2010.