Sanja Bošnjak, univ.spec.oec, dipl.oec., pred.

Kontakt:

kabinet: 1-03

tel: 033/492-269

mob:    –

e-mail: sanja.bosnjak@vsmti.hr

Rad sa studentima (konzultacije):  ponedjeljak 11-12 h uz prethodni dogovor e-mailom

Životopis:

Rođena 10. veljače 1968.  u Orahovici. Živi u Slatini, udana, majka dvoje djece. Osnovnu školu završava u Zdencima, a srednju školu u Osijeku u CUO „Braća Ribar“, smjer inokorespondent, šk.god 1985/86. Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer Razmjena i tržište završava 8. ožujka 1991. godine i stječe stručno zvanje dipl.oec. Poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje ekonomskim razvojem“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku završava 27. veljače 2009. godine i stječe titulu univ.spec.oec. Aktivno piše i govori engleski jezik, a služi se njemačkim. Od 1991. do 1995. godine bila je zaposlena u komercijalnoj službi PP Orahovica, od 1995. do 2002. godine radila je kao referentica uvoza, voditeljica uvoza i šefica službe nabave u tvrtci Gad d.d. Slatina, od 2002. do 2003. godine kao šefica komercijalne službe u tvrtci Gaj d.o.o. Voćin, a od 2003. do 2008. godine kao pomoćnica pročelnika, a zatim kao pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Virovitičko-podravske županije. Od 2008. godine do danas ravnateljica je VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Od dužnosti koje je tijekom profesionalne karijere obnašala ističe dužnosti koordinatorice izrade Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2007.-2013., koordinatorice izrade Master plana turizma Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2009.-2009. i koordinatorice I. i II. Faze  projekta Razvoj investicijskog okruženja za Virovitičko-podravsku županiju. Od 2007. do 2010. godine bila je vanjska suradnica Pučkog otvorenog učilišta Slatina na predmetima Poslovne komunikacije, Poduzetništvo i Vanjskotrgovinsko poslovanje. Stručno se usavršavala na seminarima i treninzima među kojima ističe:

 •   Epicseminars London: EU ažurira novi razvoj,  Hvar, rujan, 2012.
 •   EUROMED i MINGORP: Strukturni fondovi-vještine i sposobnosti, Osijek, studeni 2011.
 •   MINGORP: Razvoj investicijskog okruženja, Direktna strana ulaganja, Prag, listopad
 •    2010/Dublin, ožujak 2011.
 •   Sveučilište u Osijeku: Inovativni menadžment, prosinac 2010.
 •   Leonardo da Vinci: Povezivanje obrazovanja s tržištem, Lisabon, studeni 2009.
 •    Harvard University, Kennedy school of government executive education:
 •           Upravljanje za 21 stoljeće: Kritične vještine za vođenje i održive inovativne
 •           organizacije, stipendistica A.Lukšić zaklade, Zagreb, siječanj 2009.
 •    Središnji ured za strategiju i EU fondove: PRAG trening, rujan/listopad 2008.
 •    TAIEX, Ministarstvo poljoprivrede: LEADER pristup (2007.-2013.), Osijek listopad, 2008.
 •    ECORYS, MATRA: Trening za IPA i Strukturne fondove EU, Rotterdam, svibanj 2008.
 •    Vlada Kraljevine Danske i Središnji državni ured RH: Trening za trenere za Upravljanje
 •    projektnim ciklusom, Regionalni razvoj i Kohezijska politika EU, Osnove EU,  Virovitica,
 •    Donja Stubica, rujan-studeni 2007.

Interesi: EU fondovi, regionalni razvoj, poduzetništvo, makroekonomija

Nastava: Makroekonomija

Objavljeni radovi:

 1. Bošnjak, S. (2011.) „Poslovni inkubatori kao generatori razvoja poduzetništva“, Praktični menadžmentII(1II), (ISSN: 1847-8107), Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici (str. od 51 do 57.)
 2. Karić, M., Bošnjak, S., (2009.), „Analiza troškovi-koristi: Alat za ocjenu javnih investicijskih projekata“, Suvremeni izazovi u upravljanju ekonomskim razvojem, (ISBN: 978-953-253-055-1), Osijek (od 269. str. do 288. str.)
 3. Bošnjak, S., (2009.), „Svakoj ženi buket cvijeća“ Suvremeni izazovi u upravljanju ekonomskim razvojem, (ISBN: 978-953-253-055-1), Osijek (od 258. str. do 264. str.)
 4. Bošnjak, S., (2010.), „Orahovica- grad tradicijski orijentiran ruralnom turizmu“, Hrvatski kongres o ruralnom turizmu s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik radova, Mali Lošinj: Kongres ruralnog turizma (str. 303. do 315.)
 5. Bošnjak, S., (2009.), „Turizam u funkciji održivog razvoja Slavonsko-baranjske regije“, Suvremeni izazovi u upravljanju ekonomskim razvojem, (ISBN: 978-953-253-055-1), Osijek (od 130. str do 156. str.) 

Izlaganja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

 1. Kohezijska politika EU i instrumenti njezina razvoja“ – u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Osijeku, PSS „Upravljanje ekonomskim razvojem“, 16. svibnja 2009. godine