Sanja Petrović, struč. spec. oec.

  • Kabinet: 2-20
  • E-mail:
  • Konzultacije: pola sata prije i nakon seminarske nastave

Životopis

Sanja Petrović rođena je 25. rujna 1993. godine u Virovitici. Osnovnu školu ”Ivan Goran Kovačić” završila je u Gornjem Bazju, a obrazovanje nastavlja u Strukovnoj školi Virovitica, smjer ekonomija i trgovina. Krajem 2012. godine na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici upisuje preddiplomski stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment, a nakon toga upisuje specijalistički diplomski stručni studij, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća. 2017. godine pod mentorstvom Mladene Bedeković, univ. spec. oec., s radom ”Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada” stječe visoku stručnu spremu i zvanje stručne specijalistice ekonomije. Studij je završila s prosjekom ocjena 4,95 i pripadala skupini od 10% najboljih studenata te za to dobila Priznanje za osobiti trud i rad uložen u izvršavanje svih studentskih obveza tijekom studiranja na Visokoj školi. Nakon završenog studija zapošljava se kao polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Razvojnoj agenciji VIDRA, gdje radi na poslovima provedbe projekata udruga koje su od općeg interesa za Virovitičko – podravsku županiju, poslovima provedbe projekata braniteljskih i stradalničkih udruga te poslovima vezanim uz radne odnose. Početkom 2019. godine izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija.