Siniša Brlas, profesor psihologije, pred.

Kontakt

Konzultacije

 • Neposredno nakon predavanja

Životopis

 • Profesor psihologije, rođen 04. listopada 1969. godine u Virovitici, radi u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije (Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja). Radio je kao stručni suradnik psiholog i nastavnik u osnovnim i srednjim školama, kao psiholog u sustavu socijalne skrbi, u policiji u skrbi o ratnim stradalnicima te u sustavu obrazovanja odraslih. U odgojno-obrazovnom sustavu napredovao je u zvanje stručnog suradnika mentora, a bio je i voditelj županijskih i međužupanijskih stručnih vijeća stručnih suradnika. Volontirao je u sustavu skrbi o mentalnom zdravlju odraslih psihički bolesnih osoba. Bio je član Stručne radne skupine Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske za izradu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga i dugogodišnji vanjski suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje. Član je Povjerenstva za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije, a bio je i sudac porotnik Općinskog suda za mladež u Virovitici.  Ima iskustvo u ispitivanju javnog mnijenja te bogato iskustvo u izdavačkim aktivnostima. Završio je više edukacija. Napisao je više knjiga iz područja prevencije i suzbijanja ovisnosti, jedan rječnik ovisnosti i jedan srednjoškolski udžbenik. Jedan je od nekolicine psihologa koji su u Republici Hrvatskoj potaknuli stručnu raspravu o kapacitetima psihologije za djelotvorne intervencije u proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju, a urednik je i autor u knjigama o mentalnom zdravlju. Bavi se istraživačkim radom, autor je i koautor stručnih i popularnoznanstvenih članaka u različitim publikacijama i aktivno je sudjelovao u velikom broju stručnih i znanstvenih domaćih i inozemnih skupova. Za svoj je stručni rad 2010. godine dobio Društveno priznanje „Marulić: Fiat Psychologia“ za osobito vrijedan doprinos razvoju i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.

Interesi

 • Psihologija ovisnosti, proaktivna skrb o mentalnom zdravlju, psihologija komunikacije

Nastava u VŠMTI

 • Organizacijsko ponašanje
 • Menadžment ljudskih resursa

Objavljene knjige i publikacije (kronološkim redom)

 1. Brlas, S. (2008.): Kako pronaći izlaz; vodič za pomoć u suzbijanju ovisnostima među djecom i mladima. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 2. Brlas, S. (2010.): Kako znati kamo idemo; vrjednovanje i samovrjednovanje rada s ovisnicima. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 3. Brlas, S. (2010.): Psihologija komunikacije, udžbenik za nastavu psihologije komunikacije u području rada osobnih usluga u obrtničkim strukovnim školama. Jastrebarsko: Naklada Slap
 4. Brlas, S. (2010.): Važno je ne započeti; neki temeljni pojmovi psihologije ovisnosti. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 5. Brlas, S. i Gulin, M., urednici (2010.): Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 6. Brlas, S. (2011.): Savjetodavni rad s ovisnicima. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 7. Brlas, S. (2011.): Terminološki opisni rječnik ovisnosti; opis važnih termina iz područja ovisnosti o drogama, alkoholizma i problematičnog i patološkog kockanja. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 8. Božičević, V., Brlas, S. i Gulin, M., urednici (2011.): Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; prijedlog smjernica za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 9. Božičević, V., Brlas, S. i Gulin, M., urednici (2012.): Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 10. Brlas, S. (2012.): Planiranje, programiranje i evaluacija preventivnih aktivnosti. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 11. Brlas, S. (2013.): Komunikacija s ovisnicima. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 12. Brlas, S. i Pleša, M. (2013.): Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; proaktivna skrb o mentalnom zdravlju psihički bolesnih odraslih osoba. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 13. Brlas, S. (2014.): Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; pomaže li religioznost mentalnom zdravlju mladih. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 14. Brlas, S. i Martinušić, I. (2015.): Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; kako prevladati ispitnu tjeskobu. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici i Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 15. Brlas, S. (2016.): Terminološki opisni rječnik ovisnosti; opis važnih termina iz područja ovisnosti o drogama, alkoholizma i problematičnog i patološkog kockanja (izmijenjeno i dopunjeno izdanje). Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 16. Brlas, S. (2016.): Funkcionira li mozak ovisnika zaista drukčije. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 17. Brlas, S. (2016.): Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; kako prevladati stres u radu. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
 18. Brlas, S. (2017.): Terminološki opisni rječnik ovisnosti; opis važnih termina iz područja ovisnosti o drogama, alkoholizma i problematičnog i patološkog kockanja (šesto izdanje). Medicinska naklada. Zagreb.

Objavljeni radovi

 1. Majurec, M. i Brlas, S. (2001.): Slobodno vrijeme učenika (stručni članak, koautorstvo). Život i škola 6/2001. Osijek
 2. Brlas, S. (2002.): Religioznost učenika srednje škole (stručni članak). Život i škola 7 (1/2002). Osijek
 3. Brlas, S. (2002.): Srednjoškolsko obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju (stručni članak). Život i škola 8 (2/2002). Osijek
 4. Brlas, S. (2003.): Agresivnost i nasilje u školi i obitelji (stručni članak). Život i škola 10 (2/2003). Osijek
 5. Brlas, S. (2004.): Ocjenjivanje učenika u srednjoj školi (stručni članak). Život i škola 11 (1/2004). Osijek
 6. Biondić-Ivanković, P., Brlas, S., Matošević, Lj., Pofuk, Lj. i Štetić, I. (2004.). Zadovoljstvo učenika, roditelja i nastavnika školom u svjetlu rasterećenja učenika i nastavnog procesa u srednjoj školi (stručni članak, koautorstvo). Život i škola 12 (2/2004.). Osijek
 7. Brlas, S. (2005.): Program savjetodavnoga rada u okviru provedbe Školskoga preventivnoga programa u srednjoj školi (stručni članak). Život i škola 13 (1/2005.). Osijek
 8. Brlas, S. (2005.): Poteškoće u učenju i savladavanju nastavnog gradiva, (stručni članak). Život i škola 14 (2/2005.). Osijek
 9. Brlas, S., Konopek, S., Kovač, G., Majurec, M., Matošević, Lj., Obradović, S., Pofuk, Lj. i Vergić, D. (2005.): Javnozdravstveni problemi među učenicima srednjih škola (stručni članak, koautorstvo). Život i škola 14 (2/2005.). Osijek
 10. Brlas, S. (2007.): Motivacija za školovanjem  u srednjoj školi (stručni članak). Život i škola 18 (2/2007.). Osijek

Sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima

 1. 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa „Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja“, Opatija, 09.-12. studenog 2016. (poster „Doprinos psihologa planiranju, programiranju i evaluaciji prevencije ovisnosti“)
 2. 4. brodski simpozij o alkoholizmu i kockanju i modernim ovisnostima“, Slavonski Brod, 09. prosinca 2016. godine (predstavljanje knjige „Funkcionira li mozak ovisnika zaista drukčije“)
 3. Prvi Hrvatski kongres preventivne medicine zavoda za javno zdravstvo, Opatija, 25.-27. svibnja 2017. godine (predstavljanje Protokola međusektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji i promocija novoga izdanja Terminološkog opisnog rječnika ovisnosti).
 4. Državni stručni skup (stručno vijeće) stručnih suradnika učeničkih domova u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 09. lipnja 2017. godine (predavanje pod nazivom „Važnost organizacije slobodnog vremena mladih za njihov psihosocijalni rast i razvoj“)
 5. I. hrvatski kongres primijenjene psihologije „Psiholozi u unaprjeđenju zdravlja-interdisciplinarni pristup“, Zagreb, 2006.  (autorski rad: Okvirni program savjetodavnog rada s klijentima)
 6. Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem; ovisnost, zlouporaba droga, rehabilitacija, resocijalizacija, smanjenje štete-trendovi, pristupi i odgovori društva na suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Pula, 2007. (rad u koautorstvu: Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko-podravske županije)
 7. 11. sajam zdravlja, Vinkovci, 2007. (samostalno predavanje: Protokol postupanja i suradnje nadležnih tijela u Virovitičko-podravskoj županiji u slučaju saznanja o osobama koje su u doticaju sa sredstvima ovisnosti)
 8. Međunarodna konferencija o suzbijanju ovisnosti „Jačanje kapaciteta Republike Hrvatske za borbu protiv trgovine drogama i zlouporabe droga“, Zagreb, 2007.
 9. 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Cavtat, 2007. (rad u koautorstvu: Program prevencije, (re)habilitacije i psihoedukacije kroz interdisciplinarni pristup u radu s osobama koje su u doticaju sa sredstvima ovisnosti)
 10. 1. hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Kockanje“, Virovitica, 2007. (rad u koautorstvu: Problem igranja igara na sreću i kockanja kod djece i mladih u Virovitičko-podravskoj županiji)
 11. 7th Alpe-Adria Conference on Alcoholism i 3. hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima, Opatija, 2008. (rad u koautorstvu. Trendovi konzumiranja alkoholnih pića kod učenika u Virovitičko-podravskoj županiji)
 12. 16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Poreč, 2008. (autorski rad: Povod početku zloupotrebe sredstava ovisnosti kod osoba u tretmanu Centra za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji; analiza utjecaja činitelja prema procjenama ispitanika)
 13. II. hrvatski kongres primijenjene psihologije „Zaštita zdravlja djece i mladih“, Opatija, 2009. (predstavljanje knjige „Kako pronaći izlaz; vodič za pomoć u suzbijanju ovisnosti među djecom i mladima“)
 14. 18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Opatija, 13.–16. listopada 2010. (predstavljanje knjige „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“ i okrugli stol na temu “Uloga psihologije i psihologa u zaštiti mentalnog zdravlja“
 15. 2. hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 13.–16. listopada 2010. (autorski rad (poster): Vrjednovanje i samovrjednovanje rada s ovisnicima)
 16. III. znanstveno-stručni skup posvećenom pitanjima nasilja, Osijek, 25.-27. studenog 2010. (predstavljanje publikacije „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“ i „Kroz život bez nasilja; deset protunasilnih poruka“.)
 17. 19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Osijek, 12.-15. listopada 2011. (predstavljanje knjige „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; prijedlog smjernica za psihološku djelatnost u zaštiti mentalnog zdravlja“ i poster na temu „Funkcionira li mozak ovisnika zaista drukčije“)
 18. 4. hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima, Opatija, 28. svibnja 2012. (predstavljanje knjige i poster na temu „Planiranje, programiranje i evaluacija preventivnih aktivnosti“)
 19. TAIEX radionica o smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama, Zagreb, 02. i 03. listopada 2012.
 20. 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Dubrovnik, 07.-10. studenog 2012. (predstavljanje knjige „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja“)
 21. Konferencija o alkoholu, Lužnica-Zaprešić, 12. i 13. studenog 2012. (predstavljanje knjige „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja“)
 22. TAIEX radionica o minimalnim standardima kvalitete programa smanjenja potražnje droga i evaluacije, Zagreb, 12. i 13. studenog 2012.
 23. IV. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja pod nazivom „Nasilje i mentalno zdravlje – interdisciplinarni pristup“, Osijek,  29. 11. – 01. prosinca 2012. (voditelj simpozija „Ovisnosti i nasilje – što mogu psiholozi?“, predavanje „Ovisničko ponašanje i agresija“, predstavljanje knjige „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja“)
 24. Međužupanijska edukacija voditelja školskih preventivnih programa, Osijek, 12. prosinca 2012. (predavanje i predstavljanje knjige „Planiranje, programiranje i evaluacija preventivnih aktivnosti“)
 25. III. Kongres psihologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem, Mostar, 14. – 16. ožujka 2013. (predstavljanje knjige „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja“ i poster prezentacija „Savjetodavni rad s ovisnicima“)
 26. 61. naučno-stručni skup (Sabor) psihologa Srbije, Donji Milanovac, 29. svibnja – 01. lipnja 2013. (predstavljanje knjige „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja“)
 27. Stručno usavršavanje voditeljs školskih preventivnih programa, Pakrac, 21. lipnja 2013. (predavanje „Planiranje, programiranje i evaluacija preventivnih aktivnosti“)
 28. Stručni skup  na Sveučilištu u Pečuhu, Pečuh, 27. lipnja 2013. (predstavljanje projekta „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“)
 29. TAIEX radionicu o izradi smjernica za programe smanjenja šteta povezanih s uporabom droga, Zagreb, 11. i 12. rujna 2013.
 30. Naučno-stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“, Novi Sad, 11. – 13. listopada 2013. (predavanje „Trendovi u psihologiji ovisnosti u Hrvatskoj“)
 31. Konferencija o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskoj, Petrčani, 22. i 23. listopada 2013.
 32. 1. brodski simpozij o alkoholizmu i kockanju, Slavonski Brod, 05. – 07. prosinca 2013., (predstavljanje „Terminološkog opisnog rječnika ovisnosti“)
 33. TAIEX radionica na temu biostatistike i epidemiologije na području zlouporabe droga, Zagreb, 16. i 17. prosinca 2013.
 34. Stručni skup „Međusektorski pristup liječenju i rehabilitaciji alkoholizma“, Čakovec, 28. ožujka 2014.
 35. Naučno-stručni skup „Treći sarajevski dani psihologije“, Sarajevo, 25. i 26. travnja 2014. (predavanje „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“ i poster prezentacija „Pomaže li religioznost mentalnom zdravlju mladih“)
 36. Regionalna edukacija o novim drogama, Virovitica, 30. travnja 2014.
 37. Okrugli stol „Okreni leđa ovisnosti“, Osijek, 10. rujna 2014. (predavanje „Slobodno vrijeme mladih“)
 38. II. hrvatska tematska konferencija o opijatskoj ovisnosti, Osijek, 24. do 26. listopada 2014.
 39. Okrugli stol „Religioznost i mentalno zdravlje mladih“, Pula, 07. studenog 2014. godine (predavanje i predstavljanje knjige „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; pomaže li religioznost mentalnom zdravlju mladih“)
 40. 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Rovinj, 05. do 08. studenog 2014. (sudjelovanje na okruglom stolu „Razmjenom informacija i znanja do boljeg mentalnog zdravlja“ i prestavljanje knjige „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; pomaže li religioznost mentalnom zdravlju mladih“)
 41. 2. brodski simpozij o alkoholizmu i kockanju, Slavonski Brod, 14. i 15. studenog 2014. (predavanje „Planiranje, programiranje i evaluacija preventivnih aktivnosti“)
 42. II. simpozij „koraci za budućnost bez nasilja – nasilje i mladi”, Opatija, 20. studenog 2014. (poster prezentacija projekta „Kroz život bez nasilja“)
 43. Tečaj senzibilizacije za stručne voditelje klubova liječenih alkoholičara u Virovitičko-podravskoj županiji, Virovitica, 21. studenog 2014. (predavanje o stanju ovisnosti u Virovitičkoj-županiji)
 44. Međužupanijski stručni skup za stručne suradnike u školama, Osijek, 13. veljače 2015. (predavanje „Nove ovisnosti; stvarnost ili zabluda“)
 45. Međužupanijski stručni skup za stručne suradnike u školama, Orahovica, 06. ožujka 2015. (predavanje „Proaktivna skrb o mentalnom zdravlju djece i mladih i međusektorska suradnja“)
 46. International  Conference on Addictions in Children and Adolescents / Győr, Hungary, April 21-22, 2015 (poster and presentation „Prevention of alcohol drinking in adolescents through help in organization of leisure in Virovitica-Podravina County (Republic of Croatia)“)
 47. 1. hrvatski simpozij bolesti ovisnosti i komorbidnih poremećaja s međunarodnim sudjelovanjem, Poreč, 23.-25. travnja 2015. (izlaganje „Komunikacija s ovisnicima“)
 48. 3. epidemiološki kongres, Šibenik, 07.-09. svibnja 2015. (zajednički rad „Pomoć u organizaciji slobodnog vremena kao oblik prevencije pijenja alkoholnih pića kod mladih u Virovitičko-podravskoj županiji“)
 49. Prva evropska konferencija o psihološkom savetovanju u Srbiji, Petnica-Valjevo, Srbija, 22.-24. svibnja 2015. (poster i izlaganje „Savjetodavni rad s ovisnicima“)
 50. Županijska edukacija učitelja u Pučkom otvorenom učilištu Slatina u okviru projekta “U zdravom i čistom okolišu osjećam se zeleno”, Slatina, 25. rujna 2015. (predavanje „Proaktivna skrb o mentalnom zdravlju djece i mladih i međusektorska suradnja“)
 51. Regionalna edukacija o Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu, Osijek, 30. listopada 2015.
 52. 23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Šibenik, 04. do 07. studenog 2015. (poster prezentacije: „Kako prevladati ispitnu tjeskobu“ i „Mijenja li se snaga vjere starenjem“)
 53. VI. znanstveno – stručni skup „Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici“ Osijek, 25. – 27. veljače 2016. godine (predstavljanje dvije publikacije s predavanjem: „Planiranje, programiranje i evaluacija preventivnih aktivnosti“, „Priručnik: radionice u borbi protiv ovisnosti“)
 54. Prvi kongres za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije “Razvoj ličnosti i životnih veština kroz psihoterapiju, savetovanje i koučing”, Beograd, 22.-24. travnja 2016. (predavanje i predstavljanje knjige „Komunikacija s ovisnicima“)
 55. Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Izazovi na području ovisnosti – imamo li prave odgovore?“, Trogir, 10.-12. listopada 2016.