Tatjana Košutić, mag.oec.

  • Kontakt: kabinet 2-20
  • e-mail: tatjana.kosutic@vsmti.hr
  • Konzultacije: pola sata prije i nakon seminarske nastave

Životopis

Tatjana Košutić rođena je 1991. godine u Virovitici. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završava u rodnome gradu u Strukovnoj školi Virovitica. Kako je cijelo dotadašnje obrazovanje povezano s ekonomijom i pripadajućim terminima, 2010. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku gdje zbog izuzetnog interesa, odabire smjer marketing. Tijekom studiranja sudjeluje na brojnim studentskim natjecanjima na kojima ostvaruje dobre plasmane koje potvrđuje ulaskom u finale „Case study competition“ natjecanja projekt za Zagrebačku banku (2014.). Diplomirala je 2015. godine obranom diplomskog rada na temu „Strategija upravljanja odnosima s potrošačima na primjeru Plive i Iskona“ te je iste postala i dobitnica Dekanove nagrade za izniman uspjeh na studiju. Tijekom 2015. godine završava Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku nakon čega započinje svoju karijeru. Predavačko iskustvo stječe kao nastavnica engleskog jezika, matematike te politike i gospodarstva. Trenutno radi kao vanjski suradnik na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici gdje održava seminarsku nastavu iz kolegija „Upravljanje malim i srednjim poduzećima“.