izv.prof. dr.sc. Vesna Bedeković, prof.v.š.

Kontakt:

Rad sa studentima:

 • Uvijek, ali zbog postojanja drugih obveza najsigurnije je unaprijed dogovoriti termin.

Konzultacije:

 • Ponedjeljkom od 12.00 do 13.00 h

Životopis:

Rođena je 22. veljače 1966. godine u Bjelovaru. Udana je, majka dviju kćeri. Od 1971.godine živi u Pitomači gdje je završila osnovnu školu. Srednju školu završila je u Virovitici, diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, magistrirala i doktorirala na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (matični broj znanstvenika: 278740). Od 1987. do 2006. godine radila je u Osnovnoj školi Kloštar Podravski, Osnovnoj školi Petra Preradovića u Pitomači i Srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači. Od 2005. do 2009. godine obnašala je dužnost pročelnice Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu te pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Virovitičko-podravske županije. Od 2005. do 2009. godine kao vanjska suradnica izvodila je nastavu na Učiteljskom fakultetu i Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. godine do danas kao vanjska suradnica izvodi nastavu na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Od 2007. do 2009. godine obnašala je dužnost privremene dekanice, a od 23. ožujka 2009. godine do 13. listopada 2016. godine dužnost dekanice Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Od 14. listopada 2016. godine vrši dužnost zastupnice u 9. sazivu Hrvatskog sabora.

Interesi:

 • Interkulturalno obrazovanje, interkulturalizam u menadžmentu

Projekti:

 1. Međunarodni znanstveni projekt “Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima”
 2. Znanstveni projekt “Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja”
 3. Međunarodni znanstveni projekt “Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima”
 4. Međunarodni znanstveni projekt „Interkulturalni pristup integraciji Roma“ 
 5. Međunarodni znanstveni projekt „Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti“ 

Nastava:

 • Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada
 • Interkulturalni aspekti menadžmenta
 • Interkulturalne sastavnice turizma
 • Interkulturalna komunikacija
 • Interkulturalni aspekti poduzetništva

Objavljeni radovi:

Izlaganja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

Život nije utrka, već putovanje u kojem treba uživati na svakom koraku…