Viktorija Biro rođena je 18.12.1992. godine u Virovitici. Osnovnu školu završava u Slatini, gdje nastavlja i sredjnoškolsko obrazovanje u Srednoj školi Marka Marulića, smjer agroturistički tehničar. Potom, 2012. godine upisuje preddiplomski stručni studij Mendžment, smjer Menadžment ruralnog turizma na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici koji završava 2016. godine obranom završnog rada na temu „Razvoj ruralnog turizma i turističkih aktivnosti na ruralnom području“ pod mentorstvom mag.oec. Rikarda Bakana i stječe naziv prvostupnice ekonomije. Iste godine nastavlja obrazovanje na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici upisom na diplomski stručni studij smjer Destinacijski menadžment koji završava 2018. godine obranom diplomskog rada na temu „Slatinski pjenušac kao resurs za stvaranje integralnog turističkog proizvoda grada Slatine“, također pod mentorstvom mag.oec. Rikarda Bakana te tako stječe naziv stručne specijalistice ekonomije. U naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici izabrana 2019. godine gdje kao vanjski suradnik održava seminarsku nastavu. Aktivno se služi engleskim jezikom.

Interesi:

  • specifični oblici turizma
  • ruralni turizam
  • brendirannje i marketing u turizmu