dr.sc. Vlado Halusek, prof., prof.v.š.

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije): utorak 12,30 -13,30 i 19,30 – 20,30

Životopis:

Vlado Halusek je rođen 11. 03. 1963. u Podravskim Sesvetama. Diplomirao je 1987. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i stekao zvanje profesora fizike i matematike. Magistrirao je 2006. godine na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije u Splitu s radom: “Učinci konstruktivistički usmjerene nastave fizike” i stekao titulu magistar didaktike prirodnih znanosti, usmjerenje fizika. Trenutno je apsolvent na poslijediplomskom doktorskom studiju iz elektroenergetike na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Zaposlio se još kao student četvrte godine kao predavač matematike odraslim polaznicima koji su se doškolovali uz rad u Školskom centru «Rade Končar» u Zagrebu. Od 1986. godine neprekidno radi u Osnovnoj školi Kloštar Podravski gdje predaje fiziku i matematiku. Dvije akademske godine je radio kao vanjski predavač na Učiteljskom fakultetu u Osijeku gdje je predavao metodiku nastave matematike. Od 2007. godine predaje matematiku, poslovnu statistiku i financijsku matematiku na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Upisan je u registar znanstvenika pod matičnim brojem 286046. Suradnik je na višegodišnjem znanstvenom projektu pod brojem 119-0091361-1027: «Edukacijska istraživanja u fizici i matematici» (Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu). 2010. godine je stekao naslovno zvanje višeg predavača matematike na VERN-u u Zagrebu. Autor je pedesetak znanstvenih i stručnih radova te javnih predavanja. U slobodno vrijeme se bavi inovatorstvom i ima prijavljenih nekoliko patenata u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Za svoj rad je bio dva puta na primanju kod ministra znanosti, obrazovanja i športa i više puta kod župana Koprivničko-križevačke županije. Dobitnik je Državne nagrade „Ivan Filipović“ za 2007. godinu, za promicanje pedagoške teorije i prakse.

Interesi: Obnovljivi izvori energije i inovatorstvo.

Nastava: Matematika, Poslovna statistika, Financijska matematika.

Objavljeni radovi:

Autorske knjige:

 1. Androić, D.; Halusek, V.; Jovanovski, V.; Šarac, V.; Režek, S.; Ćurković, N.; Vicković, I.; Judaš, N.; Mrvoš Sermek, D.; Vrkljan, P.; Vrbnjak, M.; Vrbanec, T. (2010):Kvalitativna analiza ispita provedenih 2008. godine u osnovnim školama : fizika i kemija . Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima

 1. Halusek, V.; Šljivac, D.; Jozsa, L. (2010):Determining the Hydrokinetic Potentials of the Transversal Section of the Watercourse Via the ADCP Method and Dimensioning of Hydrokinetic Power Plant.  Strojarstvo. 52 (6), (str. 673680).

Ostali radovi u drugim časopisima

 1. Halusek, V. (2009):Planiranje i pripremanje za nastavni radBjelovarski učitelj. 14 (3),     (str. 3745).
 2. Halusek, V. (2008).Ekološko djelovanje u sklopu sata razrednikaBjelovarski učitelj.     13 (1-2), (str. 2227).
 3. Halusek, V. (2007):Primjerenost matematičkih metoda dobi učenikaNapredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 148 (3), (str. 401409).
 4. Halusek, V. (2007):Primjena edukacijskog konstruktivizma u nastavi fizikeNapredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 148 (1), (str. 134-143).
 5. Halusek, V. (2007):Primjena suvremenih informacijskih tehnologija u radu s nadarenim učenicimaBjelovarski učitelj. 12 (1-2), (str. 25-31).

Plenarna izlaganja

 1. Halusek, V.; Špoljarić, M. (2010):Osposobljenost učitelja razredne nastave za pripremanje učenika za natjecanja iz matematikeČetvrti kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske / Ivanšić, I. (ur.). Zagreb: Hrvatsko matematičko društvo i Školska knjiga,       (str. 215-222).
 2. Halusek, V. (2008):Poučavaju li fizičari matematiku ili fiziku? Osmi hrvatski simpozij o nastavi fizike / Pećina, P. (ur.). Zagreb : Hrvatsko fizikalno društvo, (str. 32-35).
 3. Planinić, M.; Ivanjek, L.; Sušac, A.; Pećina, P.; Krsnik, R.; Planinić, M.; Jakopović, Ž.; Halusek, V. (2008): Nacionalno istraživanje konceptualnog razumijevanja mehanike na populaciji gimnazijskih maturanataOsmi hrvatski simpozij o nastavi fizike, Zbornik radova: Nastava fizike za prirodoznanstvenu pismenost / Pećina, P. (ur.). Zagreb: HFD,        (str. 17-25).
 4. Halusek, V. (2005): Učinci konstruktivistički usmjerene nastave fizikeSedmi hrvatski simpozij o nastavi fizike / Buljubašić, M.; Knežević, S. (ur.). Split: Hrvatsko fizikalno društvo, (str. 19-24).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

 1. Halusek, V.; Špoljarić, M.; Bedeković, V. (2010): Djelotvornost metodike nastave matematike kod budućih učitelja razredne nastaveKORSZERŰ MÓDSZERTANI KIHÍVÁSOK / Bene Annamria (ur.). Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar,  (str. 55).
 2. Jukić, O.; Špoljarić, M.; Halusek, V. (2009): Low-Level Alarm Filtration Based on Alarm ClassificationProceedings ELMAR-2009 / Grgić, M.; Božek, J.; Grgić S. (ur.).
  Zadar: Croatian society Electronics in Marine-ELMAR, (str. 143-146).
 3. Planinić, M.; Ivanjek, L.; Sušac, A.; Pećina, P.; Krsnik, R.; Planinić, M.; Jakopović, Ž.; Halusek, V. (2008): Large-scale research on Croatian high school students’ conceptual understanding in mechanicsGIREP – EPEC Conference 2007 Selected Contributions / Jurdana-Šepić, R.; Labinac, V.; Žuvić-Butorac, M.; Sušac, A. (ur.). Rijeka : Zlatni rez, (str. 295-300).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

 1. Špoljarić, M.; Halusek, V.; Kovačević, A. (2010): Usporedba uspješnosti studenata koji su radili različitim metodamaKORSZERŰ MÓDSZERTANI KIHÍVÁSOK / Bene A. (ur.).
  Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.
 2. Halusek, V. (2009): Značaj i uloga matematike u vrednovanju učeničkih postignuća iz fizikeInteraktivna fizika / Pećina, P. (ur.). Zagreb: Hrvatsko fizikalno društvo,            (str. 227-230).
 3. Halusek, V.; Jukić, O.; Špoljarić, M. (2009): Primjena suvremenih informacijskih tehnologija u usvajanju znanja iz matematike pri radu s nadarenim učenicimaAz ESELYEGYENLOSEG es felzarkoztatas vetuletei az oktatasban 2. / Bene A. (ur.).
  Novi Sad: Magyar Tannyelvu Tanitokepzo Kar, (str. 66-73).
 4. Halusek, V. (2008): Implementing educational constructivism in modest working conditionsGIREP-EPEC Conference 2007 Selected Contributions / Jurdana-Šepić, R.; Labinac, V.; Žuvić-Butorac, M.; Sušac, A. (ur.). Rijeka : Zlatni rez, (str. 427-432).

Sažeci u zbornicima skupova

 1. Halusek, V. (2007): Implementing educational constructivism in modest working conditionsGIREP – EPEC Conference, Book of Abstracts / Jurdana-Sepic, R.; Labinac, V.; Susac, A.; Zuvic-Butorac, M. (ur.). Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta, (str.111).
 2. Planinić, M.; Ivanjek, L.; Sušac, A.; Pećina, P.; Krsnik, R.; Planinić, M.; Jakopović, Ž.; Halusek, V. (2007): Large-scale research on Croatian high school students’ conceptual understanding in mechanicsGIREP – EPEC Conference Book of Abstracts / Jurdana-Sepic, R.; Labinac, V.; Susac, A.; Zuvic-Butorac, M. (ur.).Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta, (str. 123).

Patenti

 1. Skelin, B.; Šipek, A.; Halusek, V. (2003): Držač školske kredeHrvatski patentni glasnik 6(2003), (str. 1872).
 2. Halusek, V. (2002): Centralno hlađenje prostorijaHrvatski patentni glasnik 9(2002), (str. 441).

Magistarski rad

 1. Halusek, V. (2006): Učinci konstruktivistički usmjerene nastave fizike. Magistarski rad. Split: Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije, 28. 04. 2006., 101. str. Voditelj: Krsnik. R.

Druge vrste radova

 1. Halusek, V. (2011): Ne radimo s brojkama već s učenicima. Školske novine 6(2788).
 2. Halusek, V. (2010): Brigo moja prijeđi na drugoga. Školske novine 7(2747).
 3. Halusek, V. (2009): Mnogo zbrke, nedorečenosti i proturječnosti. Školske novine 34(2732).