mr.sc. Zdravko Mihevc, pred.

Kontakt: 

Rad sa studentima (konzultacije):

 • Pola sata prije i nakon predavanja i putem e-maila

Životopis:

 • Zdravko Mihevc diplomirao je 1977. godine na prvom stupnju Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu i stekao zvanje ekonomist – općeg smjera nakon čega 1985. godine diplomira na istom Fakultetu smjer Razmjena i tržište i stječe zvanje diplomiranog ekonomista. 1998. godine završava poslijediplomski studij  za znanstveno usavršavanje iz područja marketinga na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i stječe zvanje magistra društvenih znanosti – polje ekonomije. 1978. godine počinje raditi kao voditelj odjela za projektiranje u Bilokalniku sve do 1995. godine kada na godinu dana radi kao voditelj Odsjeka za turizam i ugostiteljstvo u Uredu za gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije. Od 1996. do 1997. godine radi kao stručni suradnik za poslove turizma u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne djelatnosti KKŽ. Od 1997. godine do danas radi kao direktor Turističkog ureda Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Ujedno je i predavač – vanjski suradnik na Sveučilištu Sjever u Koprivnici od 2013. godine.

Nastava:

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici:

 • Marketing turističke destinacije

Sveučilište Sjever:

 • Osnove ekonomije
 • Korporativne komunikacije
 • Poduzetništvo
 • Marketinške strategije

Objavljeni radovi: 

 1. SOS za sustav, UT ugostiteljstvo i turizam – stručna revija za   turizam, ISSN 1330-6766, broj 8-9/1999
 2. Projekt milenij – rezultat lobiranja ili krivih kriterija, UT ugostiteljstvo i turizam -stručna revija za turizam, ISSN 1330-6766, broj 10/1999
 3. Hrvatska među najboljim svjetskim destinacijama etičkog turizma, Lider -poslovni tjednik, ISSN 1845-7118, broj 10/2005
 4. Tko koordinira turizam, Turist plus – revija za turizam, gospodarstvo i kulturu življenja, ISSN 1331-6982, broj 79/2005
 5. Turizam bez granica, Turist plus – revija za turizam, gospodarstvo i kulturu življenja, ISSN 1331-6982, broj 85/2006
 6. Stvaranje marke, Turist plus – revija za turizam, gospodarstvo i kulturu življenja, ISSN 1331-6982, broj 96/2006
 7. Brendiranje gradova kao ekonomska nužnost, Tehnički glasnik – Znanstveno – stručni časopis Sveučilišta Sjever,  ISSN 1846-6168, broj 2/2015.
 8. Turistička perspektiva jezera Šoderica, Podravina – časopis za    multidisciplinarna istraživanja, ISSN 1333-5286, broj 29/2016.

Predavanja i prezentacije: 

 1. „Why brand cities“, stručno predavanje na znanstvenom skupu ENTRENOVA, Rovinj, 2016. godine
 2. „Politički i gospodarski sustav i vođenje turista“, stručno osposobljavanje za turističke pratitelje, Koprivnica, 2011. godine
 3. „Turističko pravo“, stručno osposobljavanje za turističke pratitelje, 2011. godine
 4. „Turizam u Koprivničko-križevačkoj županiji“, stručno osposobljavanje za turističke pratitelje, 2011. godine
 5. „Drava Gastrolobby“, prekogranična gastronomsko-kulturna suradnja – susret dviju kultura na hrvatsko-mađarskoj granici, Đurđevac, 2011. godine
 6. „Marka proizvoda“, nastupno predavanje na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, 2008. godine
 7. „Pisanica od srca“, prezentacija projekta Pisanice od srca  TZ KKŽ i turizma u Koprivničko-križevačkoj županiji s osobitim naglaskom na kulturni turizam u Salzburgu, Austrija, Skupština IRE, 2009. godine
 8. „Turistička ponuda Koprivničko-križevačke županije“, Harvard Club of New York City, New York, USA, 2009. godine
 9. „Ruralni turizam u Koprivničko-križevačkoj županiji“, na     konferenciji «Panonski turizam: stručno osposobljavanje za     kvalitetni panonski turizam», INTERREG III A, Beli Manastir, 2007. godine
 10. „Galerijske ceste Koprivničko-križevačke županije“, projekt «Together For the Wineproduction», INTERREG III A, Zalaszengrot, Mađarska, 2007. godine
 11. „Učinkovito zastupanje interesa lokalne zajednice na primjeru SAD-a“, predavanje završnim razredima u Gimnaziji, Koprivnica, 2007. godine
 12. „Turistička ponuda Koprivničko-križevačke županije“, «17. susret  ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a», Koprivnica, 2004. godine
 13. „Mogućnost razvoja turizma u zaštićenim područjima“, stručno predavanje u okviru Projekta zaštite značajnog krajobraza Čambina, kojeg je provodila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko – križevačke županije pod pokroviteljstvom  Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Hrvatskoj, Molve, 2004. godine