Željka Tomrlin rođena je 1982. u Virovitici. Osnovnu školu pohađala je u Pitomači. Srednju Strukovnu školu, smjer administrativni tajnik, završila je sa odličnim uspjehom 2001. godine. Iste godine upisuje Stručni studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer trgovinsko poslovanje. Diplomirala je sa odličnim uspjehom te stekla zvanje viši ekonomist za unutarnju i vanjsku trgovinu, obranom diplomskog rada „Utjecaj terorizma na turističku djelatnost“. Diplomski studij, smjer poduzetništvo, upisuje 2014. godine na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te stječe titulu magistra ekonomije obranivši diplomski rad na temu „Primjena HRN EN ISO 9001:2015 u poduzeću Tvin d.o.o.“.  Tijekom 2017. godine završila je i  Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila je u Tvinu d.o.o. Virovitica od 2006. – 2015. godine kao referent prodaje u izvozu sa naglaskom na tržišta engleskog govornog područja. Od 2015. – 2017. godine radila je u Slatinskoj banci u poslovnici Pitomača. Kratko iskustvo je stekla i kao učiteljica engleskog jezika u Osnovnoj školi Pitomača.  U naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti , polje ekonomija, na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici izabrana je 2019. godine gdje kao vanjski suradnik održava seminarsku nastavu.  Aktivno se služi engleskim jezikom.