KLASA: 112-01/17-01/14
URBROJ: 2189-74-17-02
Virovitica, 31. listopada 2017.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

Poništavaju se sljedeće točke Javnog natječaja:

  • za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (KLASA: 112-01/17-01/06, URBROJ: 2189-74-17-05), točka d), Narodne novine, broj: 52/17
  • za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo (KLASA: 112-01/17-01/06, URBROJ: 2189-74-17-05), točka c), Narodne novine, broj: 52/17
  • za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo (KLASA: 112-01/16-01/08, URBROJ: 2189-74-16-11), točka f), Narodne novine, broj: 122/16
  • za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija (KLASA: 112-01/16-01/08, URBROJ: 2189-74-16-11), točka h), Narodne novine, broj: 122/16

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici