Odluke

Odluke2019-01-07T10:13:46+00:00

1.  Odluka o posebnim naknadama u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

2. Odluka o uvjetima upisa studenata preddiplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2018./2019.

2.1. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima upisa studenata preddiplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2018./2019.

3. Odluka o uvjetima upisa studenata specijalističkog diplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2018./2019.

4. Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

5. Odluka o izgledu, sadržaju i uporabi zastave i logotipa Visoke škole za menadžmentu u turizmu i informatici u Virovitici

6. Odluka o obliku i sadržaju studentske isprave Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

7. Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza u Visokoj školi Virovitica

8. Odluka o modelu participacije studenata u troškovima preddiplomskih stručnih studija na Visokoj školi Virovitica u ak.god. 2018./2019.

9. Odluka o modelu participacije studenata u troškovima specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta na Visokoj školi Virovitica u ak.god. 2018./2019.

10. Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

11. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Visoke škole Virovitica