1.  Odluka o posebnim naknadama na Visokoj školi Virovitica

1.1. Odluka o dopunama Odluke o posebnim naknadama na Visokoj školi Virovitica

1.2 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama na Visokoj školi Virovitica

1.3. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o posebnim naknadama na Visokoj školi Virovitica

1.4. Odluka o izmjenama Odluke o posebnim naknadama na Visokoj školi Virovitica

2. Odluka o uvjetima upisa studenata preddiplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2018./2019.

2.1. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima upisa studenata preddiplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2018./2019.

3. Odluka o uvjetima upisa studenata specijalističkog diplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2018./2019.

4. Odluka o izgledu, sadržaju i uporabi zastave i logotipa Visoke škole Virovitica

4.1.  Odluka o izmjeni Odluke o izgledu, sadržaju i uporabi zastave i logotipa Visoke škole Virovitica

5. Odluka o obliku i sadržaju studentske isprave Visoke škole Virovitica

5.1. Odluka o izmjenama Odluke o obliku i sadržaju studentske isprave Visoke škole Virovitica 

6. Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza u Visokoj školi Virovitica

6.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proceduri stvaranja ugovornih obveza u Visokoj školi Virovitica

7. Odluka o modelu participacije studenata u troškovima preddiplomskih stručnih studija na Visokoj školi Virovitica u ak.god. 2018./2019.

8. Odluka o modelu participacije studenata u troškovima specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta na Visokoj školi Virovitica u ak.god. 2018./2019.

9. Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

10. Odluka o modelu participacije studenata u troškovima preddiplomskih stručnih studija na Visokoj školi Virovitica u ak.god. 2019./2020.

11. Odluka o modelu participacije studenata u troškovima specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta na Visokoj školi Virovitica u ak.god. 2019./2020. 

12. Odluka o uvjetima upisa studenata preddiplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2019./2020.

13. Odluka o uvjetima upisa studenata specijalističkog diplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2019./2020.

14. Odluka o dekanskom roku za preddiplomske stručne studije u ak.god. 2018./2019.

15. Odluka o dekanskom roku za specijslistički diplomski stručni studij u ak.god. 2018./2019.