1. Pravilnik o studiranju

2. Pravilnik o završnom radu

3. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Obrasci

4. Pravilnik o sustavu za kvalitetu VŠMTI

5. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Visoke škole Virovitica

6. Pravilnik o radu

6.1. Odluka o izmjenama Pravilnika o radu

7. Pravilnik o radu knjižnice

8. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

9. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika

10. Pravilnik o zaštiti na radu

11. Pravilnik o zaštiti od požara

12. Pravilnik o raspodjeli prihoda Visoke škole u Virovitici ostvarenih na tržištu

13. Pravilnik o nagrađivanju studenata Visoke škole Virovitica

14. Pravilnik o stručnoj praksi

15. Pravilnik o evaluaciji kvalitete izvedbe nastavnog procesa na Visokoj školi u Virovitici 

16. Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i potvrda te dopunskih isprava o studiju, te informacijskog paketa za prijenos ECTS bodova

17. Pravilnik o postupku izmjena i dopuna odobrenih studijskih programa

18. Pravilnik o terenskoj nastavi

19. Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata

20. Pravilnik o evaluaciji kvalitete rada zaposlenika u stručnim službama

21. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Visoke škole Virovitica

22. Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti u okviru ERASMUS+ programa

23. Pravilnik o razredbenom postupku

23.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o razredbenom postupku

24. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Visoke škole u Virovitici

25. Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Virovitica

25.1. Odluka o izmjeni Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Virovitica

26. Pravilnik o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj u Studentskom domu Virovitica

27. Pravilnik o priznanjima Visoke škole Virovitica

28. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka na Visokoj školi u Virovitici

29. Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i/ili razdoblja studija

30. Pravilnik o financiranju poslijediplomskih doktorskih studija zaposlenicima Visoke škole Virovitica

31. Pravilnik o radnoj odjeći Visoke škole Virovitica

32. Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu zaposlenika Visoke škole Virovitica

33. Pravilnik o provedbi, evaluaciji i nagrađivanju izvrsnosti zaposlenika Visoke škole Virovitica za znanstvena, stručna i nastavna postignuća

Obrasci