1. Pravilnik o studiranju

2. Pravilnik o provedbi, evaluaciji i nagrađivanju izvrsnosti zaposlenika za znanstvena, stručna i nastavna postignuća

Obrazac 1

Obrazac 2

3. Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu zaposlenika

4. Pravilnik o financiranju poslijediplomskih doktorskih studija zaposlenicima

5. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Obrasci

6. Pravilnik o nagrađivanju studenata

7. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika

8. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

9. Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata

10. Pravilnik o evaluaciji kvalitete rada zaposlenika u stručnim službama

11. Pravilnik o evaluaciji kvalitete izvedbe nastavnog procesa

Obrasci

12. Pravilnik o terenskoj nastavi

Obrasci

13. Pravilnik o stručnoj praksi

Obrasci

14. Pravilnik o završnom radu

Obrasci

15. Pravilnik o sustavu za kvalitetu VŠMTI

16. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Visoke škole Virovitica

17. Pravilnik o radu

17.1. Odluka o izmjenama Pravilnika o radu

18. Pravilnik o radu knjižnice

19. Pravilnik o zaštiti na radu

20. Pravilnik o zaštiti od požara

21. Pravilnik o raspodjeli prihoda Visoke škole u Virovitici ostvarenih na tržištu

22. Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i potvrda te dopunskih isprava o studiju, te informacijskog paketa za prijenos ECTS bodova

23. Pravilnik o postupku izmjena i dopuna odobrenih studijskih programa

24. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Visoke škole Virovitica

25. Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti u okviru ERASMUS+ programa

26. Pravilnik o razredbenom postupku

26.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o razredbenom postupku

27. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Visoke škole u Virovitici

28. Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Virovitica

28.1. Odluka o izmjeni Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Virovitica

29. Pravilnik o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj u Studentskom domu Virovitica

30. Pravilnik o priznanjima Visoke škole Virovitica

31. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka na Visokoj školi u Virovitici

32. Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i/ili razdoblja studija

33. Pravilnik o radnoj odjeći Visoke škole Virovitica