Pravilnici

Pravilnici2018-12-21T12:53:32+00:00

1. Pravilnik o studiranju

2. Pravilnik o završnom radu

3. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

4. Pravilnik o sustavu za kvalitetu VŠMTI

5. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Visoke škole Virovitica

6. Pravilnik o radu

7. Pravilnik o radu knjižnice

8. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

9. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika

10. Pravilnik o zaštiti na radu

11. Pravilnik o zaštiti od požara

12. Pravilnik o raspodjeli prihoda Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici ostvarenih na tržištu

13. Pravilnik o nagrađivanju studenata Visoke škole Virovitica

14. Poslovnik o radu Upravnog vijeća Visoke škole Virovitica

15. Poslovnik o radu Stručnog vijeća Visoke škole Virovitica

16. Pravilnik o stručnoj praksi

17. Pravilnik o evaluaciji kvalitete izvedbe nastavnog procesa na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici 

18. Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i potvrda te dopunskih isprava o studiju, te informacijskog paketa za prijenos ECTS bodova

19. Pravilnik o postupku izmjena i dopuna odobrenih studijskih programa

20. Pravilnik o terenskoj nastavi

21. Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata

22. Pravilnik o evaluaciji kvalitete rada zaposlenika u stručnim službama

23. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Visoke škole Virovitica

24. Pravilnik o ERASMUS programu međunarodne mobilnosti Visoke škole Virovitica

25. Pravilnik o razredbenom postupku

25.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o razredbenom postupku

26. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

27. Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Virovitica

28. Pravilnik o priznanjima Visoke škole Virovitica

29. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka na Visokoj školi z amenadžment u turizmu i informatici u Virovitici