O knjižnici

O knjižnici 2017-11-23T15:24:20+00:00

Knjižnica Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici posjeduje fond knjižnične građe koji je specifičan za potrebe visokoškolskog obrazovanja u informatičkom menadžmentu, ruralnom turizmu i poduzetništvu. Literatura se nabavlja u skladu s potrebama nastave pojedinog kolegija.

Uz navedeni fond, knjižnica posjeduje i referentnu zbirku (zbirka rječnika, atlasa, enciklopedija) i zbirku periodike (Forbes, Lider, Eukonomist, VIDI, i drugi).

Uz literaturu na hrvatskom jeziku, posjeduje i zbirku na engleskom jeziku koja pokriva područja psihologije, obrazovanja, ekonomije, medicine, matematike, biologije i kemije, te zbirku završnih radova prvostupnika Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

E-knjižnica je opremljena s 20 računala koja se mogu koristit za rad i  pretraživanje informacijskih izvora, potrebnih za pisanje seminarskih i završnih radova.

 
10 Prava čitatelja

                              Pennac, M. (1992)

1. Pravo da ne čitamo.

2. Pravo da preskačemo stranice.

3. Pravo da ne dovršimo knjigu.

4. Pravo da ponovo čitamo.

5. Pravo da čitamo bilo što.

6. Pravo na zanos.

7. Pravo da čitamo bilo gdje.

8. Pravo da pabirčimo.

9. Pravo da čitamo naglas.

10. Pravo na šutnju.